DK Nyt

Kommuner skal advare utvetydigt før sygedagpenge kan bortfalde

Kommunen skal informere borgeren klart og tydeligt om konsekvenserne, før de kan lade sygedagpenge bortfalde, vurderer Ankestyrelsen i ny sag.
30. DEC 2019 10.34

I en principiel afgørelse på baggrund af tre sager har Ankestyrelsen taget stilling til, hvornår en kommune må fratage en borger sygedagpenge i forbindelse med aftaler med kommunen. 

Det kan eksempelvis være, hvis borgeren ikke medvirker i kommunens opfølgning, unlader at lade sig indlægge, eller ikke har en rimelig grund til at udeblive fra en aftale. 

Ankestyrelsen gør dog klart i sin afgørelse, at det er betinget af, at kommunerne forinden har givet en klar, skriftlig advarsel af konsekvenserne ved fortsat udeblivelse fra indlæggelse, lægelig behandling eller beskæftigelsesindsats. 

Afgørelsen kommer på baggrund af tre konkrete sager. I den ene sag var den sygemeldte borger udeblevet fra en lægetid, hvor der - efter kommunens anmodning - skulle udarbejdes en lægeattest. Kommunen havde forinden oplyst borgeren, at det kunne få konsekvenser for hendes sygedagpenge, hvis hun uden rimelig grund skulle aflyse eller udeblive fra aftalen. Efter en misforståelse om datoen udeblev  borgeren fra lægetiden, hvorefter kommunen fratog borgeren retten til sygedagpenge.  

I en anden sag var den sygemeldte udeblevet fra en opfølgningssamtale. Forinden var borgeren udeblevet fra en tidligere samtale af uvisse grunde. I den tredje sag havde borgere ikke udfyldt og indsendt et oplysningsskema rettidigt. 

I de to første sager omgjorde Ankestyrelsen derfor kommunens beslutning om at fratage borgeren sygedagpenge, mens styrelsen i den tredje afgjorde  sagen til kommunens fordel og støttede kommunens vurdering. Her vurderede Ankestyrelsen, at kommunen klart og tydeligt havde gjort borgeren opmærksom på de mulige konsekvenser ved at indsende skemaet for sent uden rimelig grund. Dermed frafaldt retten til sygedagpenge dagen efter den manglende medvirken og frem til og med den dag, hvor borgeren havde indsendt oplysningsskemaet. 

I de to øvrige sager vurderede Ankestyrelsen, at den pågældende kommune ikke havde oplyst tydeligt nok om de mulige konsekvenser ved udeblivelse. Sagen lægger derfor linjen for, hvor klart en kommune skal informere borgeren forinden om risikoen for, at sygedagpenge kan bortfalde. 

Hele afgørelsen kan læses her

 

https://www.dknyt.dkartikel/kommuner-skal-advare-utvetydigt-foer-sygedagpenge-kan-bortfalde