DK Nyt

Rapport:
Kommuner laver fejl i afgørelser om hjælp til børn med handicap

Kommunerne har fejl i over halvdelen af afgørelserne på børnehandicapområdet, viser en ny rapport. På enkelte områder er godt 70 pct. af kommunernes afgørelser omgjort af Ankestyrelsen.
16. JUL 2020 7.15

På børnehandicapområdet træffer kommunerne forkerte afgørelser i halvdelen af sagerne, viser en rapport fra Advokatrådet, skriver Kristeligt Dagblad.

Rapporten viser således, at Ankestyrelsen giver familier medhold i 51 pct. af deres klager. Ser man specifikt på afgørelser om hjemmetræning, finder Ankestyrelsen fejl i 71 pct. af kommunernes afgørelser.

Rapporten peger på, at dårlig retssikkerhed på børnehandicapområdet er særligt problematisk, fordi konsekvensen af forsinket hjælp er særligt indgribende for børn, da de vil have udviklet nye behov længe inden en afgørelse bliver truffet. Ligesom den beskriver, at manglende hjælp påvirker familiernes trivsel.

Kan være et sparehensyn

Fejlene i kommunernes afgørelser kommer ikke bag på Birgitte Arent Eiriksson, der er advokat og vicedirektør i tænketanken Justitia, hvor hun beskæftiger sig med udsattes retssikkerhed.

- Det er et område, der har haft højt omgørelsestal i årevis, og det er tydeligt, at der ikke bliver gjort noget ved det. Jeg anerkender, at det kan være svære sager, men at have en så høj omgørelsesprocent er helt uacceptabelt. Det vidner om en meget ringe retssikkerhed for samfundets udsatte borgere, siger hun.

Ifølge rapporten er et centralt problem ved de mange ulovlige afgørelser, at borgeren mister sin hjælp eller ydelse, indtil den endelige afgørelse er truffet af Ankestyrelsen. I praksis betyder det, at kommunen sparer penge i perioden, hvor der ikke ydes hjælp.

Birgitte Arent Eiriksson har selv oplevet sager, hvor kommunerne spekulerer i at spare penge på området:

- Der er ingen tvivl om, at kommunerne virkelig er under et økonomisk pres, og det kan i nogle tilfælde skabe en kultur, hvor det ikke er borgernes retssikkerhed, men kommunernes økonomi, der er i centrum.

Minister kaldes i samråd

SF's kommunal- og handicapordfører Charlotte Bromann Mølbæk har på baggrund af rapportens konklusioner kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i samråd. Hun kalder de mange fejlagtige afgørelser i kommunerne for 'voldsomt og trist' og efterlyser handling fra regeringens side:

- Regeringen har siddet i mere end et år, og de slår sig op på at kæmpe for social retfærdighed, men foreløbig har vi ikke set handling bag ordene. Selvfølgelig har jeg forståelse for, at de har haft travlt med coronakrisen, men der skal ske noget på handicapområdet i efteråret, så vi stopper de mange fejl i kommunernes afgørelser, siger hun.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) havde i går ikke mulighed for at stille op til interview, men i en mail kalder hun det urimeligt, at familier til børn med handicap oplever det som en kamp at få hjælp. Hun erkender også, at antallet af klagesager på børnehandicapområdet, der bliver omgjort af Ankestyrelsen, er alt for højt.

'Retssikkerheden skal være bedre, og det arbejde er vi i gang med. Der er sidste år oprettet en retssikkerhedsenhed i Ankestyrelsen, der skal analysere kommunernes praksis og vise, hvordan det står til med kommunernes sagsbehandling,' skriver hun og understreger, at regeringen har styrket kommunernes økonomi med blandt andet finansloven og en udligningsreform, der med ministerens ord skal sikre 'råd til velfærd i hele landet' og 'komme børn med handicap til gavn'.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/kommuner-laver-fejl-i-afgoerelser-om-hjaelp-til-boern-med-handicap