DK Nyt
Kommuner kan få dispensation fra affaldsfrist
Kommunerne kan søge dispensation fra fristen om indsamling af ti fraktioner fra 1. juli.
Foto: Torben Klint, Ritzau Scanpix

Nødråb hørt:
Kommuner kan få dispensation fra affaldsfrist

- Vi kan umuligt blive klar til at hente ni slags affald fra 1. juli, lød det fra mange kommuner. Nu er kravet blødt lidt op.

Det er helt urealistisk at blive klar til at indsamle ni slags affald allerede til sommer, sådan som et politisk affaldsforlig fra juni sidste år har lagt op til. 

Sådan har det lydt fra en lang række kommuner, KL og Dansk Affaldsforening, som gjorde opmærksom på, at vedtagelse af nye affaldsregulativer, indkøb af nye spande og biler, der skal i udbud, og leveringsfrister tager meget længere tid. KL foreslog 1. april 2023, altså om over to år, som en mere realistisk frist, da den nye affaldsbekendtgørelse i efteråret var i høring.

Og kritikken er blevet hørt, i hvert fald delvist. 

I høringsnotatet, hvor Miljøministeriet samler op på alle de indkomne høringssvar, konstateres det, at omkring halvdelen af landets kommuner har skrevet, at de ikke kan overholde fristen.

Ministeriet gør opmærksom på, at kommunerne kan vente med at indføre den nye indsamling, til de eksisterende aftaler om henteordninger er udløbet, dog skal kombineret indsamling af metal, glas og hård plastik udfases senest 1. januar 2025. Dermed kan flere kommuner køre eksisterende ordninger færdige, samtidig med at de laver deludbud for nye fraktioner, vurderer ministeriet.

Men samtidig erkender man, at det for nogle kommuner vil være svært at nå.

Råderum og dispensationsadgang

Derfor bliver der for det første lavet mindre justeringer og præciseringer i vejledningerne fra Miljøstyrelsen for at tydeliggøre det lokale råderum for at indrette henteordningerne i forhold til forskellige boligtyper, blandt andet på landet, i tætte bykerner og i sommerhusområder.

For det andet bliver der indført en ny dispensationsadgang, hvor Miljøstyrelsen "i særlige tilfælde" kan dispensere fra fristen og forlænge den til senest 31. december 2022. Det kræver, at kommunen søger inden 1. marts i år (§28 i bekendtgørelsen).

De særlige omstændigheder kan fx være, at eksisterende udbud ikke kan opsiges uden væsentlige merudgifter, at der ikke kan findes leverandører, der kan levere det nødvendige materiel inden fristen, eller at det vil være meget dyrt at indgå korte kontrakter, står der i høringsnotatet.

En forudsætning for en dispensation er, at kommunen har eller laver en anden særskilt indsamlingsordning, indtil henteordningen er klar, fx ved at fraktionerne indsamles på genbrugspladserne, så borgere har mulighed for at aflevere deres affald der.

Man kan læse mere om dispensationsmuligheden i en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Sådan er de nye krav til kommunerne

1. juli 2021 skal alle kommuner lave særskilt indsamling af mad, papir, pap, glas, metal, plast, kartoner og farligt affald, som alt sammen skal hentes hos borgeren. 

Restaffald, før kaldet dagrenovation, skal selvfølgelig også fortsat hentes. Glas må godt indsamles i kuber inden for rimelig gåafstand.

1. januar 2022 skal også tekstil indsamles.

I sommerhusområder kan man erstatte henteordningen med en bringeordning en del af året. På ikke-brofaste øer med under 200 indbyggere kan man gøre det hele året.

Beholdere skal mærkes med de rigtige piktogrammer fra 1. januar 2022 eller når nuværende kontrakt udløber.

De forskellige typer affald skal som udgangspunkt indsamles hver for sig. Kommuner kan dog tillade at blande disse typer:

  • - papir og pap 
    - metal og glas
    - metal og plast
    - plast og kartoner
    - plast, kartoner og metal

Hvis man i dag indsamler glas, metal og hård plast i samme beholder, må man fortsætte med det til 1.1.2025. I så fald må man også fortsat indsamle papir, pap og blød plast sammen.


Kilde: Miljøstyrelsens udkast til Bekendtgørelse om affald og Vejledning om indsamlingsordninger

https://www.dknyt.dkartikel/kommuner-kan-faa-dispensation-fra-affaldsfrist