DK Nyt
Kommunen og boligforeningen i tæt samarbejde

Kommunen og boligforeningen i tæt samarbejde

Køge vil give de udsatte boligområder et løft – og det sker gennem i samarbejde med kommunens boligforeninger
17. APR 2012 6.26

KØGE: Der bliver nu skruet op for den boligsociale indsats i udsatte områder i Køge – områder der har stærke beboerdemokratier, der yder en stor indsats, men samtidig også områder, der har mange udfordringer med bl.a. bander og anden kriminalitet.

To boligområder har derfor ansøgninger på vej til Køge byråd og Landsbyggefonden om støtte til boligsociale helhedsplaner, der skal give områderne et løft. Og byrådets arbejdsgruppe for 'Tryghed og godt Ungeliv' uddeler 3 mio. kr. årligt de kommende fire år til forebyggende aktiviteter for unge.

Og det tværgående samarbejde bør andre kommuner lade sig inspirere af, mener Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter (S).

- Det er vigtigt, at de enkelte boligforeninger og kommuner lærer af hinanden og bruger hinandens erfaringer til at løse de udfordringer, som de har hver især. Derfor arbejder vi også i ministeriet på at samle alle de gode initiativer i en værktøjskasse, som kan inspirere til, hvordan man rundt om i landets udsatte boligområder kan håndtere aktuelle problemer. Og her spiller et tværgående samarbejde mellem boligforeninger og kommuner en helt central rolle. Det er på mange måder vejen frem, og Køge er et godt eksempel på, hvordan det kan gribes an, så alle gør dét, de er bedst til. Boligforeningerne og kommunen skal i fællesskab skal tage det lange, seje træk med forebyggelsen.

Også Køges borgmester, Marie Stærke (S), håber, at den tværgående indsats i kan inspirere andre kommuner:

- Det er ingen hemmelighed, at vi har nogle udfordringer i Køges store boligområder, men der er også mange ressourcer i områderne, som vi bakker op om fra kommunens side. Men vi skal ikke komme og trække løsninger ned over hovederne på folk i Ellemarken og Karlemoseparken. Vi skal lytte, og vi skal spille sammen med beboerne i områderne: forældrene, de unge og alle ildsjælene. Derfor støtter vi også op om alt fra zumbaundervisning til rygestopkurser og danskundervisning. Det er alt sammen med til at gøre områderne bedre at bo i, siger hun.

· Fire almene boligområder i Køge Kommune søger Landsbyggefonden om støtte til boligsociale helhedsplaner

· Køge Kommune støtter helhedsplanerne med op til 1 mio. kr. pr. boligområde i perioden 2012-2016

Foto: Flickr

lcl

https://www.dknyt.dkartikel/kommunen-og-boligforeningen-i-taet-samarbejde