DK Nyt
Kommune jævnede hus med jorden - nu går ombudsmanden ind i sagen

Kommune jævnede hus med jorden - nu går ombudsmanden ind i sagen

Mod ejerens vilje har Ringkøbing-Skjern revet et hus ned. Det er nu sag, der kulegraves af Folketingets Ombudsmand
16. MAR 2012 9.13

RINGKØBING-SKJERN: Hvornår kan en kommune rive et hus ned mod ejerens vilje? Det har ombudsmanden besluttet at undersøge i en sag, hvor en vestjysk kommune rev et hus ned, selv om ejeren ønskede at beholde det.

Kommunen vurderede, at huset var i så dårlig stand, at det ikke var egnet til at bo i. Kommunen besluttede derfor, at huset skulle rives ned med støtte fra den såkaldte nedrivningspulje. Ejeren var imidlertid ikke enig med kommunen. Han ønskede at renovere og bevare huset.

Sagen endte med, at kommunen rev huset ned den 12. december 2011. Ejeren var advaret om, at huset ville blive revet ned, men ikke om, hvornår det ville ske. Han fik ikke bragt sine ejendele i sikkerhed, og de blev derfor ødelagt, da huset blev revet ned.

- Den private ejendomsret og privatlivets fred er grundlæggende rettigheder, der er beskyttet både i grundloven og i menneskerettighedskonventionerne. Jeg har derfor besluttet at undersøge, om kommunen gik for vidt, da den rev huset ned, og om den handlede efter reglerne, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ejeren klagede lige før nytår til ombudsmanden. Han klagede dengang over, at han ikke var blevet advaret, før kommunen rev hans hus ned. Ombudsmanden sendte i første omgang ejerens klage til kommunen, så kommunen kunne få mulighed for at svare på hans klage.

Ombudsmanden fik både en kopi af kommunens svar og af kommunens akter i sagen. Ombudsmanden har på den baggrund besluttet at undersøge sagen på eget initiativ. Det er ejeren indforstået med.

Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen endnu. Det vil han først gøre, når han har modtaget kommunens bemærkninger til sagen.

https://www.dknyt.dkartikel/kommune-jaevnede-hus-med-jorden-nu-gaar-ombudsmanden-ind-i-sagen