DK Nyt

Kommune giver læger besked ved ledige lokaler

KORT NYT2. MAJ 2021 13.48

ROSKILDE: Selvom det er regionens opgave at godkende nye ydernumre, er Roskilde i dialog med de praktiserende læger i Roskilde, Lægelauget, om at give bedre vilkår for nye læger. Kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg mødtes med Lægelauget og aftalte bl.a. at samarbejde om ledige lokaler.

- Nu har udvalget i første omgang bedt forvaltningen undersøge, om der er ledige kommunale lokaler i Roskilde Vest, som kunne bruges til lægehus. Kommunens rolle er selvfølgelig ikke at agere ejendomsmægler, men vi kan godt undersøge forskellige muligheder, og det gør vi nu, siger Morten Gjerskov (S), sundheds- og omsorgsudvalget.

Med det nye samarbejde skal der også kigges på fælles opgaver som børn og unges mentale sundhed, plejecenterlægeordning samt elektronisk kommunikation mellem bl.a. sundhedsplejen og jobcentre.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/kommune-giver-laeger-besked-ved-ledige-lokaler