DK Nyt
Kommunale udgifter til anbragte børn er faldet fra 2013 til 2019
Andelen af helårsanbragte i plejefamilier varierede fra ca. 30 pct. til lidt over 80 pct. på tværs af kommunerne i 2019.
Foto: Jakob Dall, Ritzau Scanpix.

Kommunale udgifter til anbragte børn er faldet fra 2013 til 2019

74 kommuner har i samme periode øget deres andel af anbragte i plejefamilier.

Kommunernes udgifter til anbringelser og antallet af anbragte har på landsplan været faldende fra 2013 til 2019. Der er dog mange kommuner, der i samme periode har haft stigende udgifter og et stigende antal anbragte, fremgå det af en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

I 2019 udgjorde kommunernes udgifter til anbringelser 9,7 mia. kr., hvilket svarer til 6.380 kr. pr. 0-22 årig. I 2013 var kommunernes udgifter til anbringelser 6.712 kr. per 0-22 årig. Udgifterne er dermed faldet med ca. 330 kr. per 0-22 årig fra 2013 til 2019 svarende til et fald på 5 pct.

Faldet i kommunernes udgifter til anbringelser per 0-22 årig skyldes primært, at antallet af helårsanbragte er faldet markant fra 2013 til 2019. At kommunernes udgifter til anbringelser ikke er faldet mere, skyldes blandt andet, at den gennemsnitlige enhedsudgift per helårsanbragt i samme periode er steget.

Selvom kommunernes udgifter til anbringelsesområdet samlet set er faldet, hjar næsten ligeså mange kommuner har haft stigende som faldende udgifter i perioden.

Fra 3.000 til 20.000 kr.

Analysen viser, at der ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem kommunernes udgangspunkt og udgiftsudvikling. Der findes dermed ikke en tendens til, at de kommuner, der har øget deres udgifter til anbringelsesområdet mest, også er de kommuner, der i udgangspunktet havde de laveste udgifter til området.

Kommunernes udgifter til anbringelsesområdet varierede fra under 3.000 kr. til næsten 20.000 kr. pr. 0-22 årig i 2019. En del af de store kommunale udgiftsforskelle på området ser ud til at skyldes variation i kommunernes rammevilkår. Herudover kan forskellene eksempelvis være et udtryk for serviceniveau og visitationspraksis.

Andelen af helårsanbragte i plejefamilier varierede fra ca. 30 pct. til lidt over 80 pct. på tværs af kommunerne i 2019 med et gennemsnit på 63 pct. De resterende 37 pct. var anbragt på en døgninstitution/opholdssted i 2019. Hele 74 kommuner har øget deres andel af anbragte i plejefamilier fra 2013 til 2019.

De gennemsnitlige enhedsudgifter er markant højere for anbragte på døgninstitutioner/opholdssteder i forhold til helårsanbragte i plejefamilier.

Det er derfor ikke overraskende, at der er en tendens til, at de kommuner, der har øget andelen af helårsanbragte i plejefamilier mest fra 2013 til 2019, også har reduceret udgifterne til anbringelsesområdet mest.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/kommunale-udgifter-til-anbragte-boern-er-faldet-fra-2013-til-2019