DK Nyt

Kommunaldirektør udnævnt til medlem af Dataetisk Råd

Eik Møller, der er kommunaldirektør i Ballerup, er et af to helt nye medlemmer til Dataetisk Råd.

BALLERUP: Dataetisk Råd har i denne måned udnævnt to nye medlemmer. Et af de nye medlemmer er kommunaldirektør i Ballerup Kommune Eik Møller, der kommer til at sidde med i rådet i en firårig periode.

Dermed kommer rådet til at have et endnu større fokus på de dilemmaer og udfordringer, som kommunerne sidder med i arbejdet med at anvende digitale løsninger, spår den nyudnævnte Eik Møller. 

- Jeg synes, vi i kommunerne gør os mange anstrengelser for at lykkes med digitale løsninger, der hjælper borgerne og ikke blot gør, at medarbejderne kan arbejde mere effektivt. I krydsfeltet mellem de to hensyn, der opstår behovet for god dataetisk adfærd. Det kan vi nok godt bidrage noget mere med fra kommunernes side. 

Ramme den fælles ambition
Ét af de områder, hvor der har været et stort behov for god dataetisk adfærd, er blandt andet i implementeringen af GDPR-reglerne, som stadig fylder meget i kommunerne. Her håber Eik Møller at kunne bidrage med egen erfaring, men også erfaringer fra andre kommuner i kraft af sin post som næstformand i Kommunaldirektørforeningen.

- Det er en kolossal opgave at arbejde med at implementere GDPR-reglerne, og måske kunne der findes veje, hvor vi rammer den fælles ambition - både nationalt og lokalt i kommunerne - lidt bedre.

Dataetisk Råd blev stiftet tilbage i 2019 af den daværende regering med det formål at 'understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i den offentlige sektor med henbik på at understøtte, at borgerne har tilld til den offentlige sektors håndtering af personoplysninger'.

Formanden for rådet, Johan Busse, har i de seneste 15 år arbejdet som borgerrådgiver i Københavns Kommune. Udover Eik Møller er Arne Grevsen, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, nyudnævnt til rådet. Begge nye medlemmer er udpeget af finansministeren, justitsministeren og erhvervsministeren.

https://www.dknyt.dkartikel/kommunaldirektoer-udnaevnt-til-medlem-af-dataetisk-raad