DK Nyt

'Kommunal magt og autoritet skal forvaltes med ydmyghed'

Midtfynsk borgerrådgiver foreslår fokus på, hvordan der i forvaltningen tales til og om borgerne.

FAABORG-MIDTFYN: 'Selv i den svære dialog er det den ansatte, som har ansvaret for at handle med ordentlighed'. Og 'som offentligt ansatte har vi en magt og en autoritet, som skal forvaltes med respekt og ydmyghed.'

Sådan lyder det blandt andet i den første årsrapport fra borgerrådgiver i Faaborg Midtfyn Kommune Astrid Skotte Lange, der foreslår, at 'der blandt medarbejdere og ledere er et fokus på, hvordan der tales til og om borgerne'.

Blandt tre fokuspunkter, nævner hun som det første 'Venlig og hensynsfuld optræden og sprogbrug' - foran 'Sagsbehandlingsfrister og kvittering på henvendelser' og 'Kommunens hjemmeside'. For her er der også noget at komme efter.

Borgerrådgiveren er helt på det rene med, at hun er i kontakt med en meget lille andel af alle de borgere, som har en sag i kommunen, og at borgerne henvender sig til borgerrådgiveren, når der er noget, de er utilfredse med. Hun lægger således vægt på et uheldigt mønster vel vidende, at der ikke er tale om generel kritik.

'Med hatten i hånden'
De uheldige eksempler går på en borger, der fx oplever at få at vide fra en sagsbehandler, at 'hun lige så godt kan lade være med at søge mere, for uanset hvad hun søger om, vil hun få afslag', eller en borger, der skriftlig anmoder om svar på en række konkrete spørgsmål i en sag - men efter to måneder ikke har fået svar.

Astrid Skotte Lange oplister også andre eksempler på sager, hvor måden borgeren afvises på - eller i hvert fald oplever sig afvist på - er kritisable. Hun kalder det 'oplevet retssikkerhed' og beskriver i årrapporten, hvordan 'ingen bryder sig om at få følelsen af at være til besvær eller 'stå med hatten i hånden' og bede om noget, man har ret til at søge om.

Konkret forslår hun et fokus blandt medarbejdere og ledere på, hvordan der tales til og om borgerne. Bliver samarbejdet med en borger konfliktfyldt, skal der være en åbenhed over for at bede om hjælp og sparring eller for at lade en kollega tage over, så borgeren ikke kommer til at stå med en oplevelse af ikke at få sin sag korrekt behandlet på grund af dårlig kommunikation.

Se årsrapporten.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/kommunal-magt-og-autoritet-skal-forvaltes-med-ydmyghed