DK Nyt

KOMDIR vil styrke ledelsen

Hovedbestyrelsen skal udvides, og næstformænd vælges direkte
KORT NYT11. MAR 2011 10.24

Hovedbestyrelsen i KOMDIR - Kommunaldirektørforeningen - anbefaler nu ændringer af vedtægterne for at styrke kontinuiteten og dermed ledelsen af foreningen.

Ikke mindst med baggrund i stigende aktivitet i foreningen med styrket interesse for foreningens virke, større pressekontakt, debatindlæg, større interesse fra offentligheden og nye samarbejdsparter, fremgår det af foreningens hjemmeside.

Det foreslås, at hovedbestyrelsen udvides fra 11 til 13 medlemmer og at de to næstformand, der hidtil er valgt blandt hovedbestyrelsens medlemmer, fremover vælges direkte på generalforsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Det vil bl.a. betyde, at første næstformand samtidig kan være den kommende formand, og at den afgående formand kan være anden næstformand.

Denne valgmetode kendes fra den amerikanske søsterorganisation ICMA, og erfaringen er, at der sikres den nødvendige kontinuitet i ledelsen af hovedbestyrelsen og dermed foreningen.

Ændringen skal vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med KL's topmøde i Aalborg.


ka

https://www.dknyt.dkartikel/komdir-vil-styrke-ledelsen