DK Nyt

Koldings børn bliver stadig bedre læsere

De gør gode fremskridt i et partnerskab mellem KL og 16 kommuner, heriblandt Kolding, om at gøre børnene dygtigere og mere kreative
12. DEC 2011 16.03

KOLDING: Børnene i Kolding Kommune er blevet endnu bedre til at læse. Det viser en analyse, der sammenligner flere kommuner gennem de seneste fire år, oplyser kommunen

Kolding har et partnerskab med KL og en række kommuner for at hjælpe eleverne til at blive dygtigere og mere kreative. Fordelen er, at kommunerne og skolerne kan sammenligne resultaterne med hinanden, ligesom man kan følge børnenes udvikling siden den første analyse.

Der er sket store fremskridt i læsning, hvor flere end 80 pct. af eleverne er hurtige læsere i starten af 2. klasse. Kolding Kommune har satset på læsning i flere år, for at sikre at flest mulige elever bliver hurtige og sikre læsere igennem hele skoletiden.

- Vi skal fortsat have fokus på læsning, så tallet kan komme endnu højere op i indskolingen. Men vi kan se, at vi skal gøre en indsats, så eleverne i slutningen af folkeskolen har bevaret et højt læseniveau, forklarer børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen.

Fremgang de fleste steder
Den overordnede konklusion er, at der er sket en generel positiv udvikling fra 2007 til 2011. Statusanalysen viser fremgang de fleste steder og status quo på de resterende områder. Ingen steder har der været tilbagegang.

Kolding Kommune er placeret på eller over gennemsnittet af resten af partnerskabet på alle områder. Det betyder, at børnene er blevet dygtigere i Kolding og ligger flot sammenlignet med de andre kommuner.

- Jeg er glad og stolt på skolernes vegne. Resultaterne vidner om stor indsats af både lærere og ledere. Eleverne i Kolding Kommunes folkeskoler opnår både fornemme faglige resultater og samtidig den menneskelige vækst, der kommer af at indgå i forpligtende fællesskaber byggende på mangfoldighed. Forældrene kan derfor roligt vælge en af Kolding Kommunes folkeskoler ved den kommende skoleindskrivning, siger Ib Hansen.

Vil fortsat sammenligne
Kolding Kommune har fornyet partnerskabet med KL og 16 kommuner, så de laver en ny status i 2013. Det overordnede formål med partnerskabet er at øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau og udvikle deres kreative og innovative evner.

Foruden karakterer og læsetest, der viser børnenes fremgang, indeholder analysen også input til ledelsen og lærernes faglighed, så der kan arbejdes videre med de gode målinger.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/koldings-boern-bliver-stadig-bedre-laesere