DK Nyt

Kolding får medhold i klagesag

Statsforvaltningen giver kommunen medhold i, at den godt kunne ændre på niveauet for hjemmehjælp

KOLDING: En kommune må gerne ændre i niveauet for at give hjemmehjælp og dermed servicen. Statsforvaltningen giver Kolding Kommune fuldstændig opbakning, efter kommunen tilbage i 2009 ændrede kriterierne for hjemmehjælp.

Efter kriterierne blev ændret til at hjemmepleje og praktisk hjælp kun gives til borgere, der er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved selv at løse opgaven, gennemgik Kolding kommune hver eneste ældres behov - en revisitering. Det fik Ældresagen til at klage over Kolding Kommune. Men det må en kommune gerne gøre, skriver Statsforvaltningen i en afgørelse.

Statsforvaltningen skriver, at Kolding Kommune førhen tilbød ekstra hjælp - ud over hvad kommunen var forpligtet til. Og så længe det holder sig inden for loven, må politikerne derfor gerne fastlægge et niveau for den hjælp, som borgerne kan forvente.

Socialministeriet oplyser i afgørelsen, at loven bygger på et princip om hjælp til selvhjælp. Netop det princip har Kolding Kommune styrket i de seneste år. I lighed med de fleste kommuner i Danmark, arbejdes der for at give ældre et aktivt seniorliv. Her får ældre tilbudt en hjemmetræner, så de kan klare sig selv længst muligt, være uafhængig af hjemmehjælp og dermed få øget livskvalitet.

Kolding Kommune har med virkning fra 2012 besluttet at ændre kriterierne for hjælp. Der er afsat tre millioner kroner ekstra til næste år, da det forventes, at flere vil blive tilbudt besøg af hjemmetræner eller hjemmehjælp.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/kolding-faar-medhold-i-klagesag