DK Nyt
Kolding får kommuneplans-afgørelse imod sig mens ny plan er på vej
Kolding Kommune ønsker at opføre et ambitiøst bolig- og erhvervsområde, hvor der i dag ligger lystbådehavn. Lystbådehavnen skal flytte, og der skal graves ud.

Kolding får kommuneplans-afgørelse imod sig mens ny plan er på vej

Planklagenævnet er nu færdig med at behandle klage over plan om ny bydel - efter mere end tre år.
21. JUL 2020 8.50

KOLDING: Planklagenævnet har afgjort, at Koldings nuværende kommuneplan ikke giver mulighed for at opføre boliger, erhverv eller andet, der ikke har med lystbådehavn at gøre i Koldings inderfjord, oplyser Fredericia Dagblad

Hvis en planlagt og omstridt Marina City dermed ikke bliver til noget, vil det betyde, at kommunens planer om at skulle dumpe 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs ikke bliver aktuelt.

To grundejerforeninger klagede for over tre år siden til Planklagenævnet over planerne. Og nu er afgørelsen så kommet - mens en ny kommuneplan er i høring.

Planerne er justeret

Kommunen oplyser, at den aktuelle afgørelse bygger på den eksisterende kommuneplan og ikke den nye plan, Kolding Kommune havde i høring før sommerferien.

Siden 2017 har kommunen været i tæt dialog med både Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet med henblik på at udvikle en model, som givet mulighed for at realisere Marina City inden for Planloven.

Siden 2017 er planerne justeret på væsentlige punkter for at sikre, at de overholder de planmæssige rammer.

Kolding Kommune vil vurdere afgørelsen fra Planklagenævnet, når de projektansvarlige er tilbage fra ferie. Det nye kommuneplantillæg skal behandles politisk i efteråret.

 

https://www.dknyt.dkartikel/kolding-faar-kommuneplans-afgoerelse-imod-sig-mens-ny-plan-er-paa-vej