DK Nyt
Kolding effektiviserer sig til undervisningstimer svarende til 12 lærerstillinger

Kolding effektiviserer sig til undervisningstimer svarende til 12 lærerstillinger

Lærere og ledelse i Kolding har sammen fundet vej til effektiviseringer i skolerne, så de kan undervise omkring 20.000 timer mere næste skoleår, oplyser kommunen

KOLDING: Konsekvensen for lærerne er færre møder, men ingen mister deres job, for tiden skal bruges på mere undervisning. Med aftalen undgår lærerne fortsat en tidskrævende konkret optælling af den enkelte arbejdstid.

Børne- og uddannelsesforvaltningen og Kolding Lærerkreds har lavet en lokalaftale for skoleåret 2011/12. De frigjorte timer, der svarer til 12 lærerstillinger, skal bruges på at fastholde så mange børn som muligt i normalundervisning i stedet for specialundervisning. Timerne er øremærket til børn med særlige behov, to lærere til en klasse osv.

- Vi ønsker at smidiggøre lærernes tjenestetid, ligesom lærerne skal have støtte, så de kan rumme så mange børn som muligt i normalundervisningen, når det giver mening i forhold til barnets behov. Så arbejdskraften sættes ind, hvor det pædagogiske behov er, fortæller børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen, der ikke lægger skjul på sit ønske om at effektivisere skolernes mødekultur og bruge timerne på mere undervisning.

Den enkelte lærer skal halvere tiden til møder
Omstrukturering af tiden til møder betyder naturligvis, at der skal ske en kraftig prioritering af den tid, der er tilbage til møder. For den enkelte lærer betyder det, at den afsatte tid til møder halveres, og i stedet får næsten en ugentlig lektions mere til undervisning. Tiden til mødevirksomhed kan halveres, fordi lærerne nu arbejder teambaseret og har elektroniske værktøjer til rådighed.

- Det er et stort politisk ønske, at lærerne skal levere mere undervisning. Men det er vigtigt for os, at aftalen om effektiviseringer ikke i sig selv medfører færre stillinger. Samtidig gør aftalen det nemmere for lærerne at leve op til de nye og større udfordringer med at rumme flere elever og styrke arbejdet med IT og de elektroniske medier, siger formand for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, der glæder sig over, at det er lykkedes at fastholde lærernes tid til forberedelse.

Tiden til lærernes planlægning, forberedelse og efterbehandling mv. fastholdes med tjenestetidsaftalen for 2011/12 på det niveau, der har været gældende i de to seneste skoleår. Aftalen reducerer dog forberedelsen for vikarer og indeholder en række mindre justeringer i forhold til de erfaringer, der er høstet i de to tidligere skoleår.

mou

Fakta: Sådan kan de undervise mere
Hvis der opnås enighed kan en kommune og den lokale lærerkreds vælge at uddybe overenskomsten med en lokalaftale.

Den nye aftale i Kolding indeholder bla.:

  • Bedre muligheder for at rumme elever med særlige behov i normalundervisningen 
  • Færre møder og mere undervisningstid 
  • Konkret optælling af lærernes arbejdstid er afskaffet 
  • Styrker skolernes arbejde med IT og medier 
  • Fastholder tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen

https://www.dknyt.dkartikel/kolding-effektiviserer-sig-til-undervisningstimer-svarende-til-12-laererstillinger