DK Nyt

Kørelærer blev væk i systemet

KORT NYT14. APR 2020 12.28

Efter nogle års pause ville en kørelærer genoptage kørelærergerningen. Det krævede et nyt kørekort med påtegning om, at han havde ret til at undervise – men da kørelæreren mødte op i Borgerservice, fik han at vide, at han ikke kunne godkendes som motorcykelkørelærer, da politiet ikke kunne finde ham i registeret.

Han måtte altså tage uddannelsen igen for at være berettiget til at undervise i at køre motorcykel. Kørelæreren klagede til ombudsmanden, som nævner sagen i sin Årsberetning for 2019. 

Ombudsmanden mente, at kommunen skulle have lejlighed til at se på sagen igen og videresendte derfor klagen til kommunen. I samarbejde med politiet fandt kommunen den forsvundne registrering, og kørelæreren kunne herefter få sit kørekort fornyet med de rette påtegninger.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/koerelaerer-blev-vaek-i-systemet