DK Nyt
Køges energispareprojekt begynder at give gevinst

Køges energispareprojekt begynder at give gevinst

Projektet sætter varmeforbruget ned på skolerne. Skolerne bruger også mindre vand og sender mindre affald til forbrænding end tidligere
26. MAJ 2011 11.10

 

KØGE: Køge Kommunes Energispareprojekt begynder nu at give gevinst - især på skolerne. Det viser nye tal fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Energispareprojektet startede i 2008 og går ud på at renovere kommunens ejendomme, så de bliver mere energivenlige. I første omgang har Energispareprojektet fokuseret på skolerne, hvor der er blevet udskiftet installationer som fx belysning, ventilations- og varmeanlæg. Der er også blevet efterisoleret på skolerne, og almindelige vinduer er blevet skiftet ud med energivinduer - alt sammen for at spare varme og strøm og dermed mindske Kommunens udledning af CO2.

Skolerne indberetter, ligesom kommunens øvrige ejendomme, løbende deres forbrug af el, varme og vand til Kommunen, og de nyeste tal viser, at Energispareprojektet virker:

  • Skolernes varmeforbrug er faldet markant fra 2009-2010. Så meget, at det samlede varmeforbrug for alle Kommunens ejendomme er 9 procent lavere i 2010 end året før. Det er kun på skolerne, at varmeforbruget er gået ned. I samme periode har kommunens øvrige bygninger enten brugt mere varme eller ligget på samme niveau som året før.
  • Strømforbruget er stabilt på skolerne, mens det stiger i kommunens ejendomme over ét. Køge Kommune vil nu rette særlig opmærksomhed mod elforbruget i de kommunale bygninger.

Skolerne er også blevet grønnere på andre områder. De bruger mindre vand i 2010 end året før. Samtidig producerer de mindre affald. I 2010 sendte skolerne 53 kg. affald pr. elev til forbrænding. I 2009 var tallet 58 kg. affald pr. elev.

Energispareprojektet hviler økonomisk i sig selv. Kommunen låner pengene til at gennemføre projekterne, hvorefter de opnåede energibesparelser finansierer renter og afdrag på lånene. I 2008-2010 har Kommunen gennemført i alt 40 projekter som led i Energispareprojektet. Byrådet har netop besluttet at sætte anlægsrammen til Energispareprojektet op fra 10 til 20 mio. kr. /år.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/koeges-energispareprojekt-begynder-at-give-gevinst