DK Nyt
Københavnske indvandrerbørn klarer sig lidt bedre i skolen

Københavnske indvandrerbørn klarer sig lidt bedre i skolen

Indvandrerbørn klarer sig bedre i matematik og naturfag, men er på samme niveau i læsning som for tre år siden. De danske drenge læser dårligere end tidligere
18. AUG 2011 9.08

KØBENHAVN: De københavnske skoleelevers faglighed er generelt ikke blevet bedre i løbet af de seneste tre år. Indvandrereleverne er blevet dygtigere til matematik og naturfag, men for de etnisk danske elever er der ikke nogen fremgang i det faglige niveau. De danske drenge læser endda dårligere end tidligere. Det viser en ny udgave af PISA København-undersøgelsen, som er udarbejdet af AKF, Anvendt KommunalForskning, i samarbejde med DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet og SFI Survey.

- Det er positivt, at indvandrerbørnenes faglige niveau er steget i nogle fag. Men samtidig er det bekymrende, at de danske drenge læser dårligere end for tre år siden, siger seniorforsker i AKF, Chantal Pohl Nielsen, som er en af forskerne bag analysen.

Blandede resultater
Det er tredje gang, at de københavnske 9. klasseelevers faglighed er blevet testet i PISA København-undersøgelsen. Målet er at undersøge, hvordan børnenes faglige niveau har udviklet sig siden sidst. Og resultaterne er brogede. De danske skoleelever klarer sig dårligere i læsning i 2010 end i 2007, mens de er på samme niveau i matematik og naturfag. For indvandrereleverne ser det lidt mere positivt ud. De klarer sig bedre i naturfag og matematik i 2010 end i 2007. Men i læsning er deres niveau ikke blevet bedre.

- Gabet mellem pigerne og drengenes læsefærdigheder er større nu end for tre år siden. Det skyldes primært, at de danske drenge er blevet dårligere til at læse, siger Chantal Pohl Nielsen.

Mange nye tiltag
Københavns Kommune har ellers sat en række tiltag i gang i de senere år for at højne fagligheden på byens skoler. Bl.a. har kommunen gennemført projekt 'Faglighed For Alle' og ansat nogle særligt uddannede læsekonsulenter. Man har også indført sprogtest af alle femårige og styrket indsatsen over for tosprogede.

- Der er ikke tale om en direkte evaluering af Københavns Kommunes indsats på skoleområdet i perioden, men analysen peger på de områder, hvor der fremover er behov for en styrket og målrettet indsats, siger Chantal Pohl Nielsen.

PISA København har i 2010 testet 9. klasseelever i 55 folkeskoler og 28 frie skoler i læsning, matematik og naturfag.
PISA København er lavet med udgangspunkt i den seneste internationale PISA-undersøgelse, hvor 65 lande deltog.
PISA's formål er at måle, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i forhold til udfordringer i det virkelige liv.


ka

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavnske-indvandrerboern-klarer-sig-lidt-bedre-i-skolen