DK Nyt
Københavnsk reform af specialområdet

Københavnsk reform af specialområdet

Børn med særlige behov skal hjælpes langt tidligere, lærere og pædagoger efteruddannes og skolerne indrettes bedre
29. JUN 2011 5.59

KØBENHAVN: Et flertal på Rådhuset bestående af S, SF, EL, K, V og DF har forhandlet en reform af specialområdet i København på plads, oplyser kommunen.

Reformen, der har fokus på tidlig indsats og kompetenceudvikling blandt lærere og pædagoger, lægger op til store investeringer i de almene daginstitutioner og folkeskoler, så flere udsatte børn på sigt kan inkluderes og forsat kan gå i den almindelige folkeskole i stedet for at skulle i specialskole.

For eksempel skal børn med særlige behov have hjælp så tidligt, at udfordringerne ikke vokser dem og deres pædagoger over hovedet, siger børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S):

- Det kan være simple ting, der er brug for. Den ekstra lille støtte fra pædagogen eller det at have et trygt sted at være i skolen, når larmen fra de andre børn i klassen bliver lidt for meget. Frem for alt skal pædagoger og lærere have kompetencer til at håndtere børn med særlige behov.

Knap 20 millioner kroner til efteruddannelse
Blandt andet bevilliges frem mod 2015 19,2 millioner kroner til efteruddannelse af lærere, pædagoger og andre fagfolk, så de er bedre klædt på til at håndtere børn med særlige behov.

Derudover skal der ansættes dobbelt så mange småbørnspsykologer til at spore udsatte, ligesom der skal gives et løft til støttetimerne i fritidshjem og klubber. Og over 6 mio. kr. skal gå til investeringer i den fysiske indretning af skolerne, så de bliver mere inklusionsparate.

- Reformen er ikke en spareøvelse. Vi investerer i efteruddannelse af lærere og pædagoger, flere støttetimer, flere småbørnspsykologer og økonomisk støtte til de daginstitutioner, der har mange udsatte børn. Vi lægger heller ikke op til at tømme specialskolerne og placere samtlige specialbørn i folkeskolen. For mens nogle børn med særlige behov kan have stor glæde af at gå på en almindelig folkeskole og få ekstra støtteforløb, vil en hverdag på en almindelig folkeskole for andre børn betyde angst og en udvikling, der går i stå.

- Derfor skal den nye specialreform også sikre, at de børn, der ikke kan inkluderes i de almene daginstitutioner og skoler, så hurtigt som muligt skal tilbydes et relevant specialiseret tilbud, siger Anne Vang.

Tidlig indsats er helt centralt
Helt centralt i reformen er den tidlige indsats. Skal udviklingen vendes og flere børn inkluderes, er det afgørende, at de børn, der i dag ender i specialtilbud spottes og hjælpes langt tidligere.

Derfor fordobles antallet af småbørnspsykologer. De skal blandt andet hjælpe daginstitutionerne med at identificere de udsatte børn, hjælpe institutionerne med at træne børnenes sociale færdigheder og dermed styrke deres chancer for at forblive i almenområdet.

En effektiv tidlig indsats kræver investeringer. På daginstitutionsområdet er der - til forskel for skolerne - kun afsat et meget lille beløb til at yde en større indsats over for socialt udsatte børn.

For at give byens vuggestuer og børnehaver mulighed for at yde en ekstra indsats over for udsatte børn i deres tidlige år har forligspartierne derfor valgt at fordoble den sociale kompensationspulje med knap 10 mio. kr., så institutioner med mange udsatte børn også får den nødvendige økonomiske støtte og dermed mulighed for at ansætte flere pædagoger.

- En ting er at sørge for hjælp til de børn, der har brug for ekstra støtte. Men hvis de pædagoger og lærere ikke er klædt ordentlig på til opgaven, nytter det ikke noget. Derfor er efteruddannelse af det fagpersonale - lærere, pædagoger og ledere - som skal arbejde med de børn, som har brug for ekstra støtte, en helt central del af reformen, siger Anne Vang.

Pædagogisk personale på skolerne
På de københavnske folkeskoler er det målet at give lærerne nye kolleger i form af pædagogisk personale. Inklusion handler om at skabe et miljø, hvor alle børn og unge har gode muligheder for faglig, personlig og social udvikling.

Det stiller store krav til skolerne, og derfor ønsker forligspartierne, at der med den nye specialreform skal ansættes såkaldte ressourcepersoner i form af pædagoger i alle byens folkeskoler. Målet er, at pædagogerne kan yde støtte til lærerne i forhold til at inkludere udsatte børn i den almindelige undervisning og yde ekstra støtte til de børn, der har brug for det.
Det kræver en investering på 26,4 mio. kr., som forligspartierne skal forhandle hjem under de kommende budgetforhandlinger.

- Det har været vigtigt, at vi i København går imod den skadelige og nedværdigende tendens på landsplan, hvor politikere på både kommunal- og folketingsniveau ser børn med specielle behov som nogle, der gang på gang dræner kommunekasserne. Det er ikke værdigt, og med aftalen her viser vi, at det faktisk er muligt at lave en indsats, der er forsvarlig både fagligt og økonomisk, siger Anne Vang.

ka

http://www.flickr.com/photos/boedker/with/3867045337/

 

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavnsk-reform-af-specialomraadet