DK Nyt

København skal tilbagebetale affaldsgebyrer for ti mio. kr.

Regningen for en tabt Højesteretsdom foreligger nu. 9.000 enmandsvirksomheder skal have erhvervsaffaldsgebyr tilbagebetalt.

KØBENHAVN: En tabt højesteretssag om erhvervsaffaldsgebyr står til at ville koste Københavns Kommune ti mio. kr. i tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet gebyr, ikke alene til den enmandsvirksomhed, der vandt sagen, men til en større kreds af virksomheder.

Fra det blev indført i 2011, til det blev afskaffet i 2019, var erhvervsaffaldsgebyret forhadt blandt enmandsfirmaer, som ejeren drev hjemme fra privaten. I den konkrete sag var den erhvervsrelaterede affaldsmængde så lille, at Københavns Kommune burde have fulgt en ansøgning om at blive fritaget, afgjorde Højesteret, og den praksis skal nu følges med tilbagevirkende kraft. 

Ikke alene over for andre virksomheder, der også har søgt om fritagelse, men fået nej, men også over for virksomheder, der ikke har søgt. Det skyldes en bemærkning fra Folketingets Ombudsmand om, at manglende ansøgninger kunne skyldes "manglende vejledning af kommunen".

Ifølge dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde på mandag har "Teknik- og Miljøforvaltningen (...) ikke fundet det muligt at afklare de præcise årsager til, at konkrete virksomheder har undladt at søge om fritagelse". Derfor lader man alle relevante virksomheder omfatte af tilbagebetaling, uanset om de har søgt eller ej.

Det medfører omtrent en tidobling af antallet af krav, i alt ca. 9.000, fremgår det af sagsfremstillingen til dagsordenspunktet, der gælder dels en godkendelse af tilbagebetalingen, dels en bevilling på de nævnte ti mio. kr.

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-skal-tilbagebetale-affaldsgebyrer-for-ti-mio-kr