DK Nyt
København sænker skat til erhvervsliv

København sænker skat til erhvervsliv

BUDGET 2012 Syv partier i København blev enige om en ny vækstpakke med sænkning af dækningsafgiften i budgetaftale

KØBENHAVN: Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på Københavns Rådhus er blandt andet blevet enige om en vækstpakke, en moderne omlægning af Københavns jobindsats, ligesom der sættes penge af til forbedring af over 20 cykelveje.

Erhvervs- og vækstpakken fik imidlertid Enhedslisten til at sige fra. De udvandrede i går, da det stod klart, at erhvervslivet skulle have skattelettelser i form af en nedsættelse af dækningsafgiften med 0,2 promille.

Skærer i administration
Blandt de øvrige partier er der dog stor tilfredshed med de forbedrede vilkår for erhvervslivet. Særligt Liberal Alliance glæder sig over denne del af aftalen.

- Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få nedsat dækningsafgiften allerede fra 2012. Desuden er det afgørende for os, at partierne har forpligtet sig på at nedbringe udgifterne til administration i kommunen med 500 mio. kr. samt, at vi er enige om, at anlægsarbejder skal afvikles hurtigere ved at bruge aften- og natarbejde, siger gruppeformand Lars Berg Dueholm.

De syv partier, der indgik budgetaftalen, blev desuden enige om at bruge, hvad de kalder et historisk stort beløb på at bygge nye daginstitutioner og skoler i hovedstaden i aftalen om budgettet for 2012.

Nye profilskoler
I alt afsættes der næsten 1,5 mia. kr. til omkring 1900 nye børne- og vuggestuepladser, 420 nye fritidshjemspladser og bl.a. en ny skole på Østerbro. Københavns Kommune har med midlerne sat penge af til i alt 6.100 nye daginstitutionspladser de senere år.

Baggrunden for de store investeringer er en voldsom befolkningstilvækst - hver måned kommer 1.000 nye borgere til byen. 100 af dem er børn.

Desuden har partierne aftalt, at der skal være yderligere otte nye profilskoler, det drejer sig blandt andet om en forskningsskole og en madskole.

srl

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-saenker-skat-til-erhvervsliv