DK Nyt

København måler luftforurening fem steder

KORT NYT12. NOV 2020 11.05

KØBENHAVN: Omkring 460 københavnere dør hvert år som følge af luftforurening. For at kunne følge udviklingen tæt, og hermed få et mere retvisende billede, har Københavns Kommune nu opstillet fem nye luftmålestationer i byen, oplyser KøbenhavnLiv.

To af målestationerne er placeret på Nørrebro, hvor resten tager plads i Valby, Indre By og på Amager. De kommer til at levere data, der giver et bedre overblik over, hvor omfattende forureningen er i de områder med meget trafik eller mange brændeovne.

Luftmålestationerne vil blandt andet måle luftens indhold af kvælstofdioxid samt grove og fine partikler.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-maaler-luftforurening-fem-steder