DK Nyt

København: Ingen systematiske fejl i børnesager

Både Børnefamiliecenter København og Socialforvaltningen afviser anklagen fra socialrådgivere om sminkede børnesager
9. DEC 2011 13.49

KØBENHAVN: Politiken skriver i dag, at socialforvaltningens medarbejdere bliver presset af deres ledere til at registrere børnesager fejlagtigt. Det er ikke et billede Børnefamiliecenter København og Socialforvaltningen kan genkende.

- Jeg har stor tillid til, at sagsbehandlerne og deres ledere registrerer med omhu, og registreringerne er efter min bedste overbevisning ikke foregået, som det bliver påstået i Politiken i dag, siger den konstituerede leder af Børnefamiliecenter København, Anne Steenberg.

Hun forklarer, at børnesagerne er underlagt stor kontrol, og hvis der sker systematiske fejlregistreringer, vil det blive opdaget i kontrollerne. Sagerne kontrolleres dels af Socialforvaltningen selv, dels af Det Sociale Nævn og Den Sociale Ankestyrelse.

Faglig uenighed
Anne Steenberg mener, at der er tale om en faglig uenighed om, hvordan man registrerer bedst muligt.

- Vi er opmærksomme på, at der er en faglig uenighed, om hvordan man skal lave registreringen. Uenigheden er bl.a. blevet diskuteret på et afdelingsmøde i år, og resultatet var, at vi nedsatte en arbejdsgruppe, der er ved at lave en vejledning, der skal sikre, at opfølgningerne altid bliver lavet efter samme standard og kvalitet. Vejledningen bliver færdig inden jul, siger Anne Steenberg.

Mere systematik
Socialforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet intenst med at systematisere sagsbehandlingen på børneområdet, så den bliver i stand til at overholde lovgivningen om sagernes dokumentation.

Systematiseringen har generelt bidraget til et bedre overblik over sagerne, og til at nedbringe det antal sager som hver enkelt sagsbehandler sidder med. I dag er det et gennemsnit på ca. 33 sager.

Foto: http://www.flickr.com/photos/jgoforth/128991455/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-ingen-systematiske-fejl-i-boernesager