DK Nyt

Efter Højesteretsdom:
København genoptager sager om forsørgelsepligt

Højesteret sagde nej til København, som nu skal gennemgå tidligere sager om forsørgelsespligt i forbindelse med familiesammenføring. Ankestyrelsen beder alle kommuner gøre det samme.
30. JUN 2020 9.22

KØBENHAVN: København retter ind og gennemgår et antal tidligere afgjorte sager om forsørgelsespligt i forbindelse med familiesammenføring.

Det henstillede Ombudsmanden til i maj, efter kommunen uberettiget havde krævet 320.000 kr. betalt tilbage af svigerdatteren til en kvinde, hvis forsørgelse hun havde garanteret. Højesteret har afgjort, at svigerdatteren ikke havde forsørgerpligt over for kvinden. Derfor var det kommunen, som skulle betale kvindens kontanthjælp, efter hun fik tidsubrgeænset opholdstilladelse.

I samme ombæring beder Ankestyrelsen alle kommuner om at overveje, om deres praksis er i overensstemmelse med den nye dom, som er fra april. Styrelsen oplyser også kommunerne om, at de selv har pligt til at genoptage og omgøre tidligere afgørelser, hvis praksissen viser sig at være forkert. 

Det kan være en betingelse for opholdstilladelse, at en pårørende påtager sig forsørgerpligt. Dog bortfalder denne, når opholdstilladelsen bliver tidsubegrænset, og det slår Højesteretsdommen altså fast.

Find hele Ombudsmandens svar samt brevene til København og Ankestyrelsen her.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-genoptager-sager-om-forsoergelsepligt