DK Nyt
København fastholder trussel om retssag mod staten

København fastholder trussel om retssag mod staten

Københavns Kommune går rettens vej, hvis ikke staten eftergiver hele kravet om tilbagebetaling af 390 mio. kr. i forlængelse af den såkaldte Farvergade-sag
10. JUN 2011 12.25

Af Kim Rosenkilde Nielsen

En historisk retssag mellem Københavns Kommune og staten er netop rykket et skridt nærmere. I et brev fra kommunens advokat til Arbejdsmarkedsstyrelsen fastholder kommunen truslen om at gå rettens vej, hvis ikke styrelsen opgiver det fulde krav om tilbagebetaling af 390 millioner kroner. Et krav der blev rejst i forlængelse af farvergade-sagen om mangelfuld aktivering.

I maj lagde Arbejdsmarkedsstyrelsens advokat, Plesner, op til at 325 mio. af kravet kunne eftergives. Samtidig fastholdt styrelsen, at København fortsat skulle tilbagebetale de sidste 65 mio. kr.
For at eftergive de 325 mio. forlangte Arbejdsmarkedsstyrelsen blandt andet, at kommunen skulle lave en ny stikprøveundersøgelse, der kunne dokumentere, at de fleste af kommunens aktiveringstilbud levede op til lovens krav.

Stikprøve
Den stikprøve mener Københavns Kommunes revisor, Deloitte, imidlertid ikke er nødvendig, fordi man tidligere har lavet tilsvarende undersøgelser.
- Et yderligt antal stikprøver vil efter derfor efter vores opfattelse ikke afdække yderligere fejltyper, lyder konklusionen fra Deloitte i brevet til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som Københavns Kommune sendte i går.

Den sidste del af styrelsens krav på 65 mio. kr. relaterer sig udelukkende til aktiveringen i Farvegade og enkelte lignende tilbud. Men også på dette punkt afviser København, at der skulle være noget at komme efter.
Kommunen fastholder derfor Franks Jensens trussel fra januar om at lægge sag an mod Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvis der bliver trukket penge fra de statslige overførelser til kommunen. Det er nemlig sådan, styrelsen har tænkt sig at effektuere tilbagebetalingskravet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen meddeler, at man har modtaget brevet og er i gang med at vurdere i hvilket omfang, svaret giver anledning til at ændre tilbagebetalingskravet. Udover det har styrelsen ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-fastholder-trussel-om-retssag-mod-staten