DK Nyt

København får whistleblowerordning

Københavns borgerrepræsentation står bag oprettelsen af en whistleblowerordning i forvaltningen
KORT NYT23. SEP 2011 12.45

Københavns Kommune har med et bredt forlig i det netop færdigforhandlede budget for 2012 øremærket en million kr. til oprettelse af en såkaldt whistleblowerordning. Det skriver Berlingske.

Det skal sikre, at de ansatte i forvaltningen tør fortælle om uhensigtmæssig og uetisk praksis uden frygt for repressalier fra deres chef.

- Ordningen skal dels sikre ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne, og er dels et signal om, at vi i København er klar til at gå foran i forhold til åbenhed og gennemsigtighed, siger næstformand i Borgerrådgiverudvalget, Neil Stenbæk Bloem ( SF).

Det bliver de københavnske borgeres ombudsmand, Borgerrådgiveren, der er en uafhængig klageinstans for borgerne i København, der nu også skal stå for eventuelle henvendelser fra de over 45.000 medarbejdere i kommunen.

- Vi skal have skabt et tryghedsrum for medarbejderne, der sikrer, at de har tillid til os og kan ringe om det, de har på hjerte. Og så kan de selv vælge, om de vil træde frem med navn, eller om det skal være anonymt. Det har vi i Borgerrådgiveren mulighed for, fordi vi er uafhængige af forvaltningerne, siger borgerrådgiver Johan Busse.

krn

https://www.dknyt.dkartikel/koebenhavn-faar-whistleblowerordning