DK Nyt

KMD tilslutter sig verdens største initiativ for samfundsansvar

It-virksomheden KMD bakker op om FN's Global Compact og forpligter sig dermed til at efterleve 10 principper bl.a. om menneskerettigheder

De øvrige principper handler om beskyttelse af medarbejdere, miljø og bekæmpelse af korruption.

- For KMD er det en helt naturlig udvikling at forpligte os til efterlevelse af FN's Global Compacts 10 principper. Vores virksomhed understøtter med digitale løsninger store dele af den danske velfærdsmodel og vores medarbejdere er stolte af det bidrag, vi som virksomhed yder. Med tilslutningen til de 10 FN principper får vi styrket vores strategiske arbejde med samfundsansvar og øger dermed også værdien af arbejdet for både KMD og vores samarbejdspartnere, siger Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør i KMD.

KMD fokuserer i arbejdet for samfundsansvar på fem områder: Velfærd, Digitalisering af Danmark, Klima & Miljø, Medarbejdere og Leverandørforhold og samarbejder med en række organisationer og interessenter om at nå virksomhedens overordnede målsætninger for samfundsansvar.

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed og har i knap 40 år arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer.

Foto: http://www.flickr.com/photos/hertzen/6006457977/sizes/z/in/photostream/

lcl

https://www.dknyt.dkartikel/kmd-tilslutter-sig-verdens-stoerste-initiativ-for-samfundsansvar