Klyder i Ishøj og grønbrogede tudser i Greve

En række kommuner har de seneste år 'adopteret' et vildt dyr eller plante, som de påtager sig et særligt ansvar for at beskytte. Flere steder har den såkaldte ansvarsart opnået status som en slags lokal maskot

Det fremgår af et nyt faktaark om Nordens Natur som By- og Landskabsstyrelsen udgiver sammen med Nordisk Ministerråd.

Den kommunale indsats for ansvars-arterne kom efter at miljøministeren i 2008 sendte landets borgmestre et individuelt nytårskort, der fx viste en sjælden gøgeurt, en frø eller sommerfugl med særligt behov for beskyttelse.

- Vi kan nu se, at mange kommuner virkelig har taget ansvaret for naturen på sig. Det gør en stor forskel, når man lokalt følger med i, hvordan sjældne dyr og planter trives og sætter ind, hvor der er behov. Det er meget heldigt, at nytårskortet har fået så konkrete effekter, som vi har set her siger biolog Tine Nielsen Skafte fra By- og Landskabsstyrelsen, Natur.

Der er flere eksempler på, at en lokal målrettet indsats for de truede arter virker:

Den grønbrogede tudse har slået sig ned i otte vandhuller i Greve Kommune efter, at kommunen har gravet nye vandhuller og renset andre, der var ved at gro til i tagrør. Indsatsen kom efter, at nytårskortet havde skabt opmærksomhed om tudsen, som har et af sine få levesteder i landet nær Greve Strand.

Ishøj Kommune, der har klyden som ansvartsart, har sendt græssende får ud ved småøerne ud for Ishøj Strandpark for at holde græs og buske nede til fordel for den fredede vadefugl.

Stor kærguldsmed får i de kommende år en hjælpende hånd af Allerød Kommune. I de kommende år vil kommunen med støtte fra EU rense vandhuller og fjerne træer, der skygger for at gøre forholdene bedre for den sjældne guldsmed, der kun yngler i rene småsøer. Levestederne er især truet af næringsstoffer, der får vandhullerne til at gro til.

En hidtil ukendt bestand af den sjældne tyndakset gøgeurt blev reddet i Odder Kommune. En borger opdagede planterne i en grøftekant efter at have set planterne og nytårskortet omtalt i lokalpressen. Herefter nåede han at bremse de grønthøstere, som kommunen havde sendt ud for at slå grøftekanten.

(Nu forhenværende, red.) miljøminister Troels Lund Poulsen sendte i januar 2010 et nyt nytårskort til kommunerne. Heri opfordrer han bl.a. kommunerne til at benytte FN's biodiversitetsår til at gøre en ekstra indsats for at sikre mangfoldigheden af liv.

32 kommuner har indtil nu bl.a. skrevet under på en Countdown 2010-erklæring om at arbejde for at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. Kommunerne bidrager konkret ved at gennemføre mindst tre projekter, der forbedrer forholdene for den biologiske mangfoldighed. Se kort med 2010-kommunerne

 

https://www.dknyt.dkartikel/klyder-i-ishoej-og-groenbrogede-tudser-i-greve