DK Nyt
Klagenævnet æder Holbæk-mølledom

Klagenævnet æder Holbæk-mølledom

Naturklagenævnet fik hjemvist afgørelse i sager om ti kæmpevindmøller på Lammefjorden og har nu afgjort ikke at anke sagen
7. MAR 2012 14.39

HOLBÆK: I en dom fra 15. februar 2012 har Østre Landsret hjemvist Naturklagenævnets afgørelse fra 19. august 2010 i sagerne om vindmølleområdet ved Hagesholm på Lammefjorden i Holbæk Kommune til fortsat behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Baggrunden var, at den kommunale planlægning efter udarbejdelse af miljøvurderingen og VVM-redegørelsen var blevet ændret, hvilket indebar en reduktion af antallet af vindmøller og en forøgelse af vindmøllernes mulige effekt.

Landsretten mente, at den ændrede planlægning i relation til møllernes effekt betød, at projektet havde gennemgået en sådan forandring, at i hvert fald et behov for udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering og VVM-redegørelse skulle have været overvejet i forbindelse med Naturklagenævnets behandling af klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at dommen ikke har sådanne konsekvenser for sagsområdet, at det kan begrunde, at dommen ankes. Nævnet vil derfor fortsætte behandlingen af sagerne på grundlag af landsrettens hjemvisning, lyder det fra nævnet.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/klagenaevnet-aeder-holbaek-moelledom