DK Nyt
Klagenævn annullerer it-kontrakt om pladsanvisning
Klagenævnet for Udbud giver Assemble A/S ret i, at en it-aftale mellem Sorø Kommune og KMD skal annulleres.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Klagenævn annullerer it-kontrakt om pladsanvisning

Sorø brugte rammeaftale fra SKI til at give opgave til KMD. Men udbuddet skal gå om, afgør klagenævn.
17. MAR 2021 8.49

SORØ: Klagenævnet for Udbud giver it-virksomheden Assemble A/S ret i, at en it-aftale indgået mellem Sorø Kommune og KMD er ugyldig og skal annulleres.

Sorø havde sidste forår brug for et nyt dagtilbudssystem, som kunne styre anvisning af pladser og andre relevante arbejdsgange.

Kommunen valgte at benytte sig af SKI's rammeaftale om Software as a service (SaaS) Cloud løsninger, som blev udbudt tilbage i januar 2019. Via den gav Sorø opgaven til KMD, der var leverandør på kommunens hidtidige aftale.

Kommunen nåede frem til, at kun KMD kunne opfylde alle kommunen 156 behov for funktionaliteter, mens Assemble kun opfyldte 136 (senere korrigeret til 140).

Assemble mente imidlertid, at firmaets pladsanvisningssystem "NemPlads" opfylder de samme krav som KMD's system, KMD Institution.

Snæver definition af behov

Assemble argumenterer i sin klage for, at Sorøs opgørelse er sket i strid med vejledningen og principperne om ligebehandling, fordi en kommune ikke må definere sit behov så snævert, at konkurrence udelukkes. Og det er klagenævnet enig i.

"En tildelingsmodel som den her beskrevne, der binder aftagerne til én bestemt løsning, dersom kun én leverandør tilbyder lige præcis de Storm funktionaliteter, der er angivet at opfylde alle de opstillede behov, rummer en betydelig lettelse for de kommuner, hvis opgjorte behov umiddelbart mødes af denne leverandør," konstaterer nævnet og fortsætter:

"På den anden side rummer fremgangsmåden også en betydelig risiko for, at konkurrencen mellem Rammeaftales leverandører bliver illusorisk, hvilket i sig selv vil være i strid med udbudsreglerne og Rammeaftalens indhold og system."

Skal sandsynliggøre ens behandling

Klagenævnet hæfter sig ved, at når KMD er den hidtidige leverandør, påhviler det kommunen at sandsynliggøre, at dette ikke har haft indflydelse på, hvordan kommunen har opgjort sine behov i formuleringen af de forskellige Storm funktionaliteter. 

"Sagens forløb – herunder navnlig, at kommunen ikke umiddelbart ville give Assemble aktindsigt i behovsopgørelsen – trækker ikke i retning af en sådan sandsynliggørelse," hedder det i kendelsen.

Endelig finder klagenævnet, at Assemble på sin side har sandsynliggjort, at virksomhedens tilbud også opfyldte de resterende 16 funktionaliteter, som udgjorde forskellen mellem KMD og Assemble.

Derfor annulleres Sorøs aftale med KMD, og kommunen skal betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Assemble.

Læs hele kendelsen her.

https://www.dknyt.dkartikel/klagenaevn-annullerer-it-kontrakt-om-pladsanvisning