DK Nyt
KL: Uddannelsespålægget virker og bør udvides
Foto: Colourbox

KL: Uddannelsespålægget virker og bør udvides

Ordningen bør udvides til også at omfatte de 25-30-årige, nu hvor vi har dokumentation for, at pålægget virker, siger Jacob Bundsgaard (S)
8. JUN 2012 6.02

Uddannelsespålægget får flere unge på kontanthjælp til at begynde på en uddannelse, viser ny undersøgelse.

- Ordningen bør udvides til også at omfatte de 25-30-årige, nu hvor vi har dokumentation for, at pålægget virker, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, i en kommentar til en ny analyse fra Deloitte, der viser, at det såkaldte uddannelsespålæg får flere unge til at begynde på en uddannelse – også unge, som ellers ikke ville have gjort det.

Hvis en ung kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 24 år er i stand til at tage en uddannelse på ordinære vilkår, har jobcentret siden 2006 haft mulighed for at give den unge et uddannelsespålæg. Det betyder, at den unge selv skal finde en uddannelse, søge optagelse og gennemføre den. Men hvis den unge uden rimelig grund ikke overholder pålægget, kan kommunen standse kontanthjælpen.

Analysen fra Deloitte viser positive effekter af pålægget og foreslår samtidig en række forbedringer. Fx finder analysen det naturligt, at ordningen udvides.

- Vi kan se, at uddannelsespålægget virker. Derfor ønsker KL, som vi også tidligere har anbefalet, at ordningen også skal gælde unge mellem 25 og 30 år, inklusiv unge med forsørgerpligt. Analysens positive resultater underbygger dette synspunkt, siger Jacob Bundsgaard.

Analysen viser desuden, at kommunerne i vidt omfang anvender uddannelsespålægget. Omkring halvdelen af de jobklare kontanthjælpsmodtagere får et uddannelsespålæg.

Samtidig udpeger analysen jobcentret som en central aktør i dialogen med uddannelsesinstitutionerne, men her er KL ikke helt enig.

- Det er de unge, der har ansvaret for deres egen uddannelse. Og så er det vores ansvar i kommunerne at sørge for, at vores UU-centre og jobcentre arbejder tæt sammen omkring overleveringen og den løbende opfølgning inden for kommunen, siger Jacob Bundsgaard.


• Udannelsespålægget indebærer, at jobcentret i kontaktforløbet for en ung mellem 18-24 år skal vurdere, om vedkommende kan tage en uddannelse på ordinære vilkår
• Hvis det er tilfældet, så skal jobcentret give et uddannelsespålæg
• Det betyder, at borgeren selv skal finde en uddannelse, søge optagelse og gennemføre den
• Hvis borgeren uden rimelig grund ikke overholder pålægget, skal kommunen standse udbetalingen af kontanthjælp
• Målgruppen er unge, som er jobklare (matchgruppe 1) både kontanthjælps- og dagpengemodtagere, men også unge, som ikke er jobklare (matchgruppe 2 og 3), kan få et uddannelsespålæg

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-uddannelsespaalaegget-virker-og-boer-udvides