DK Nyt
KL tvivler på øget OPP til offentlige investeringer
Foto: Colourbox

KL tvivler på øget OPP til offentlige investeringer

Særdeles uheldigt at sætte det kommunale investeringsniveau så markant ned i 2013, som der er lagt op til i regeringens planer, siger Kristian Wendelboe
29. MAJ 2012 12.56

KL noterer sig, at Det Økonomiske Råds formandskab vurderer, at dansk økonomi er i en grundlæggende bedre forfatning end de fleste andre europæiske lande.

Men vismandsrapporten, som i dag er blevet diskuteret i Det Økonomisk Råd, understreger behovet for, at der i den kommende tid træffes de rigtige beslutninger om reformer, der øger arbejdsudbuddet og styrker konkurrenceevnen. For de udfordringer, der tegner sig i horisonten, er betydelige.

De kommunale parters medlem af Det økonomiske Råd, KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe, siger i en kommentar til vismandsrapporten:

- Selv om vi i Danmark har en stærkere økonomi end mange andre lande, så er der på længere sigt store udfordringer for de offentlige finanser. Det er frem mod 2020, at der er tid til at indfase de reformer, som skal fremtidssikre velfærdssamfundet.

Både trepartsforhandlingerne og de kommende forhandlinger om en skattereform samt om reformer af fleksjob, førtidspension og kontanthjælp bør have fokus på at øge arbejdsudbuddet.

- Det er vigtigt, at trepartsforhandlingerne bidrager til en reel forøgelse af arbejdsudbuddet og en forbedring af produktiviteten i hele samfundet. Ellers forspilder vi en historisk mulighed, og resultatet kan blive endnu større sparerunder i kommunerne, end vi har set de forgangne år, siger Kristian Wendelboe, der  opfordrer regeringen og Folketinget til at lytte til vismændenes betænkeligheder ved, at der bremses for hårdt op i den økonomiske politik.

Opstramning kan blive barriere
- Det er interessant, at vismændene påpeger, at vi i forlængelse af finanspagten er på vej til at stramme for hårdt op i 2013. Det kan blive en barriere for vækst og beskæftigelse. Kommunerne har fortsat et betydeligt anlægsbehov, og KL er enig i, at det vil være særdeles uheldigt at sætte det kommunale investeringsniveau så markant ned i 2013, som der er lagt op til i regeringens planer, siger Kristian Wendelboe.

Men KL stiller sig umiddelbart tvivlende over for formandskabets overvejelser om øget brug af offentlig/private partnerskaber til offentlige investeringer:

- Vismandsrapporten er en anelse charmeret af tanken om at bruge OPP til at flytte en del af de offentlige investeringer ud af den statistiske opgørelse ved at lånefinansiere dem for private penge. Der er lidt talmagi i det synspunkt. Det kan i nogle tilfælde godt være klogt at lånefinansiere investeringsprojekter, men kommunerne vil normalt kunne låne penge til en langt lavere rente, end fx pensionskasser kan tilbyde. Om det er en god idé alligevel at indgå i et OPP afhænger helt af totaløkonomien i de konkrete projekter - altså om det er muligt at få så meget bedre driftsøkonomi i projektet, at det kan opveje merprisen på det dyrere lån, slutter Kristian Wendelboe.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-tvivler-paa-oeget-opp-til-offentlige-investeringer