DK Nyt
KL starter undersøgelse om anbragte børn

KL starter undersøgelse om anbragte børn

Nu skal det kortlægges, om plejefamilierne rent faktisk får den lovpligtige uddannelse

KL opfordrer nu kommunerne til at sikre, at plejefamilier får den uddannelse og de tilsynsbesøg, som de skal ifølge loven.

- Socialpædagogernes Landsforbund har lavet en undersøgelse af plejefamiliers supervision og uddannelse, som tyder på, at nogle plejefamilier ikke får den grunddannelse og efteruddannelse, de skal have ifølge loven. De tal stemmer ikke overens med vores billede af området, og vi vil derfor selv undersøge, om kommunerne lever op til deres forpligtelser, siger Jane Findahl (SF), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Initiativet til undersøgelsen kommer efter den sidste tids mediedækning af problemet.

Tid til implementering
- KL vil tage et møde med socialministeren, hvor vi skal drøfte, hvordan det ser ud med gennemførelsen af Barnets Reform. Det er vigtigt, at vi tager nogle fremadrettede initiativer til at sikre, at vi får en endnu højere kvalitet i indsatsen for børn og unge med særlige behov, siger Jane Findahl.

Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar 2011, blev vedtaget af alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten. Der er således endnu ikke gået et år fra de nye regler trådte i kraft. Og implementering af ny lovgivning tager altid tid, understreger KL.

- Vi kan ikke forvente fuld effektuering af nye regler dagen efter, at reglerne er trådt i kraft, når vejledningsmaterialet fra statsadministrationen først sendes ud efter reglernes ikrafttræden. Hvilket har været tilfældet med vejledningsmaterialet for Barnets Reform, siger Jane Findahl.

De nye regler fra Barnets Reform om efteruddannelse og supervision
1. Alle plejefamilier, herunder også netværksplejefamilier, har en ret og en pligt til at modtage efteruddannelse og supervision. Efteruddannelse er noget nyt.

2. Kravet er, at den godkendende kommune skal sikre plejefamilierne minimum 2 dages efteruddannelse om året. For de kommunale plejefamilier gælder det, at de skal sikres yderligere efteruddannelse og supervision.

Deloitte-undersøgelse om de kommunale tilsyn
I forbindelse med Barnets Reform lavede Deloitte for Servicestyrelsen en rapport, der viste, at det ifølge kommunerne blot er 3 pct. af børnene, der ikke modtager et individuelt tilsyn i løbet af et år; 23 pct. modtager et tilsyn, 23 pct. modtager to tilsyn, 21 pct. modtager tre tilsyn, og 30 pct. modtager fire tilsyn.

Deloitte-rapporten viser desuden, at der er en ret stor uoverensstemmelse mellem, hvor mange tilsyn kommunerne siger, at de fører, og hvor mange tilsyn plejefamilierne oplyser, at der har været. Nogle besøg opfattes måske ikke af familien som et tilsyn men som almindelig supervision, en del af den almindelige dialog med kommunen eller andet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/mujitra/2933605871/

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-starter-undersoegelse-om-anbragte-boern