DK Nyt

Efter corona:
KL opfordrer til 4-partsaftale for opkvalificering

KL mener blandt andet, udgifterne til opkvalificering i en periode bør afregnes via direkte refusion frem for via puljer på den anden side af coronakrisen.

Opkvalificering af ledige er vigtig på den anden side af coronakrisen. KL peger i et nyt udspil på fire barrierer, der skal findes løsning på, når arbejdsmarkedets parter skal blive enige om, hvordan ledige kan tilbydes mere målrettet opkvalificering.

KL anbefaler i forlængelse af regeringens udspil til opkvalificering at indgå en 4-partsaftale.

- Vi har under covid-19 set, hvordan den danske model har været en styrke og holdt hånden under vores samfund, arbejdspladser og velfærd. Den vej skal vi fortsætte ad, når det handler om, hvordan vi får genoprettet vores økonomi og skabt nye arbejdspladser. Derfor skal vi sætte os sammen – regeringen, arbejdsgivere og -tagere og kommunerne - om at få aftalt, hvordan vi bruger opkvalificering af ledige som et effektivt redskab, der styrker den enkelte og den danske vækst. Det kan ikke løses alene fra Christiansborg, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

KL kommer også selv med løsningsforslag. Blandt andet bør der tilføres midler til jobcentre og a-kassers arbejde med motivering, ligesom kravene til ledighedslængder, målgrupper og positivlister i en periode bør suspenderes, mener foreningen.

KL's barrierer:

De lediges motivation for opkvalificering: Motivation handler ikke kun om at få flere midler mellem hænderne, men også om at kunne se sig selv på skolebænken igen, og at der er de rette tilbud til stede i uddannelsessystemet.

Der skal investeres klogere i opkvalificering: Det er ikke nok at tilføre flere midler til opkvalificering. Det skal også sikres, at midlerne bruges effektivt og på en måde, der afspejler behovene på det lokale arbejdsmarked og forudsætningerne hos den enkelte ledige, og dette uanset om vedkommende er forsikret eller ikke-forsikret ledig.

For komplekse ordninger. Hverken ledige, sagsbehandlere, skoler eller virksomheder kan gennemskue systemerne på grund af for mange regler, puljer og proceskrav.

For upræcise vurderinger af arbejdsmarkedets behov: Der er brug for valide prognoser for den rette opkvalificeringsindsats og hvilke fag og brancher, det vil give mening at opkvalificere til, så vi sikrer, at opkvalificering sker med et jobrettet fokus og ikke blot bliver opkvalificering for opkvalificeringens skyld.

Kilde: KL

Find hele udspillet, der også indeholder en række løsninger, hos KL.

https://www.dknyt.dkartikel/kl-opfordrer-til-4-partsaftale-for-opkvalificering