DK Nyt
KL kritiserer politisk aftale om udligning

KL kritiserer politisk aftale om udligning

UDLIGNING Enhedslistens såkaldte 'superpulje' til storbyer og skattehop på 250 mio. kr. får krasse ord med på vejen af KL
31. MAJ 2012 16.09

Enhedslisten fingeraftryk på aftalen om en justering af udligningsordningen vækker langt fra begejstring hos KL. Her er man mere end skeptisk over udsigten til, at der oprettes endnu en særtilskudspulje på 400 mio. kr.

Puljen kalder Enhedlisten for en 'superpulje', og den er i vid udstrækning målrettet storbyer med sociale problemer. Den kan ses som et plaster på såret for storbyerne, der står til at afgive store beløb som en konsekvens af den nye udligningsmodel.

I KL's høringssvar til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale, kalder KL det 'beklageligt', at parterne ikke har kunnet finde en løsning på udligningsområdets problemer uden at udbygge af særtilskuddene til kommunerne.

- Det er i længden ikke holdbart, når der er tale om så store beløb, som der lægges op til med lovforslaget, skriver KL i høringssvaret.

Særligt beklageligt er det ifølge KL, fordi en central målsætning med justeringen af udligningsordningen var at få afskaffet nogle af de særtilskud, der gennem årene er opstået for at rette lidt op på ordningens skævheder.

KL er samtidig utilfreds med, at lovforslaget lægger op til oprettelsen af en pulje på 188 mio. kr., som skal bruges til at få nogle kommuner til at nedsætte skatten, så andre kommuner kan hæve den med 250 mio. kr.

Foreslår større kompensation

Puljen finansieres nemlig over bloktilskuddet. Og den konkrete udmøntning vil ske som en del af økonomiaftalen for 2013.

- KL forudsætter, at staten ikke i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2013 vil modregne muligheden for skattestigninger i balancetilskuddet til kommunerne, skriver KL.

Herudover mener landsforeningen ikke, at overgangstilskuddet til de kommuner, som taber stort på justeringen af udligningen, er tilstrækkeligt. KL anbefaler, at indfasningen af den nye model dels kunne ske over to år, og at kommunerne med store tab dels får en større kompensation.

KL ærgrer sig desuden over, at høringsfristen var begrænset til to dage, så der ikke har været tid til politisk behandling af høringssvaret.

https://www.dknyt.dkartikel/kl-kritiserer-politisk-aftale-om-udligning