KL: Ingen ekstra kommunale kroner til nogen grupper

KL: Ingen ekstra kommunale kroner til nogen grupper

OK 11 Der er ingen grupper som skal have ekstra midler fra gennemsnits-løngarantien ved OK 11. Alle grupper i kommunerne har i den indeværende overenskomstperiode haft en faktisk lønudvikling, som er højere end den garanterede
1. FEB 2011 14.02

Gennemsnitsløngarantien har eksisteret siden etableringen af de nye lønsystemer i 1997, og garantien opgøres af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) i slutningen af hver overenskomstperiode.

Ordningen sikrer hver garantilønsgruppe en vis lønudvikling på landsplan i overenskomstperioden. En garantilønsgruppe omfatter typisk et eller flere overenskomstområder. Det oplyser KL i det seneste nyhedsbrev om de aktuelle overenskomstforhandlinger, 'Nyt om O.11'.

Garantien opgøres ved at sammenholde den faktiske lønudvikling i overenskomstperioden med den garanterede lønudvikling i henhold til aftaleresultatet. I den garanterede lønudvikling indregnes de aftalte lønstigninger i overenskomsterne fuldt ud. Garantien omfatter også lokal løndannelse i perioden, på den måde at 72 pct. af midlerne til den aftalte forlodsfinansiering indregnes.

Hvis en gruppes lønudvikling har været for lav - fx hvis gruppen har fået for lidt i lokal løndannelse - tilføres gruppen det manglende beløb forlods af overenskomstrammen for den næste overenskomstfornyelse.

FLD's opgørelse viser, at alle grupper har haft mindst den garanterede lønudvikling i O.08 perioden, både i forhold til de aftalte lønstigninger i overenskomsterne og den lokale løndannelse.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/kl-ingen-ekstra-kommunale-kroner-til-nogen-grupper