DK Nyt

KL har fem forslag til at finde 1,1 mia. kr. til tidlig pension

Det kræver gennemgribende ændringer og en nytænkning af beskæftigelsesområdet at finde de 1,1 mia. kr., der skal finansiere aftalen om retten til tidlig pension, lyder det fra KL.

Med pensionsaftalen for Arne og de andre fra oktober vil aftalepartierne finde 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet. Det får KL til at komme med fem forslag til, hvordan det kan gøres. 

Det skal nemlig ske ved blandt andet at ændre den kommunale beskæftigelseindsats, står der i "Aftale om ny ret til tidlig pension". Jobcentrene er udsat for for meget bureaukrati, og det vil aftalepartierne forbedre, lyder det. 

- Intentionerne i aftalen kan derfor kun realiseres, hvis man for alvor tør gøre op med den jungle af regler, der har martret området i årevis. Vi skal nytænke indsatserne, så vi kan prioritere indsatserne lige præcis dér, hvor det giver mest mening for den enkelte borger og har den største effekt på beskæftigelsen, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

KL foreslår:

  • Fjern regler, der skaber bureaukrati uden at skabe værdi for borgere og virksomheder. Blandt andet ved at afskaffe reglerne om skærpet tilsyn og nedlægge de mange puljer på beskæftigelsesområdet.
  • Ved forenklingen af beskæftigelsesindsatsen udestår stadig et stort potentiale blandet andet ved at forenkle proceskrav til jobsamtaler, herunder krav om kun at holde fysiske jobsamtaler.
  • Markant forenkling af krav til rehabiliteringsteamet – både vedrørende hvor mange der skal deltage på møderne, krav til hvilke sager der skal behandles af teamet, samt større fleksibilitet i krav til anvendelse af lægeattester.
  • Reformering af seniorjobordningen. Ordningen har behov for at blive genbesøgt i lyset af, at arbejdsmarkedet er et andet i dag, sammenlignet med da ordningen blev indført. Herudover er der også gennemført flere ordninger målrettet seniorer, herunder seniorpensionsordningen og retten til tidlig pension.
  • Målretning af anvendelse af vejledning og opkvalificering – den største post i beskæftigelsesindsatsen er udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering på omkring 3,5 mia. kr. Der er derfor et potentiale ved at målrette indsatsen for tilbud på dette område. Det kan blandt andet ske ved gennemgribende forenkling de mange ordningerne vedrørende uddannelse og opkvalificering, herunder styrke fokus på jobrettet opkvalificering.

Kilde: KL

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/kl-har-fem-forslag-til-at-finde-1-1-mia-kr-til-tidlig-pension