DK Nyt

KL: For mange regler vanskeliggør social indsats

En kortlægning viser kommunernes erfaringer med det sociale arbejde. KL kommer med anbefalinger til et mere simpelt system for borgerne.
13. MAR 2021 16.55

Med afsæt i en kortlægning af forskellige kommuners erfaringer kommer KL med anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen for udsatte borgere. Der lægges op til et mere enkelt og fleksibelt system, som borgerne lettere kan finde rundt i. Målet er en mere sammenhængende indsats, oplyser KL.

Ifølge KL mødes borgerne i dag af et meget komplekst system, hvor det ikke er nemt at finde rundt i forskellige forvaltninger og sagsbehandlere. At der stilles forskellige krav, sættes forskellige mål og kræves forskellig dokumentation alt efter, hvor man befinder sig. Det er en hindring for, at borgerne får den nødvendige hjælp.

- Alt for mange borgere og familier med komplekse problemer oplever et svært og uigennemskueligt offentligt system med usammenhængende forløb. I stedet bør vi tage afsæt i borgerens egne mål, for det er ofte en mere direkte vej til kontakt med arbejdsmarkedet, siger Ulrik Wilbek (V), formand for KL's Socialudvalg.

Mere helhed i indsatsen

Ud fra de indsamlede erfaringer anbefaler KL at fjerne regler, da for meget lovgivning bliver en hindring i kommunernes arbejde. Helhedsperspektiv, mere samordning og kompetenceudvikling er anbefalingerne til at skabe bedre rammer for de udsatte borgere.

Et af oplæggene er at have mere fokus på målgrupper. At have én indsats for familier, hvor flere har kontakt til kommunen eller modtager forskellig hjælp. Og en anden indsats til borgere, der modtager flere indsatser, og fokus på borgeres overgang mellem forvaltningerne.

Lovgivningen er en hindring, der adskiller de forskellige indsatser og opgaver for meget. KL anbefaler mere samordning i organisationen og en større fællesfaglig indsats. Udgangspunktet skal være borgerens eget perspektiv.

- Vi har et fælles ansvar for at skabe bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer, så flere bliver i stand til at mestre eget liv og få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Ulrik Wilbek.

mh

Læs mere om KL's erfaringer og anbefalinger i "Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere".

https://www.dknyt.dkartikel/kl-for-mange-regler-vanskeliggoer-social-indsats