DK Nyt
KL efterlyser vejledning om CSR

KL efterlyser vejledning om CSR

En vejledning om virksomhedernes sociale ansvar skal gælde for hele det offentlige område og også omfatte situationen, når leverandøren ikke har holdt aftalerne i kontrakten

Der er behov for fælles vejledninger om CSR (Corporate Social Responsibility) for hele det offentlige område, skriver Jan Trøjborg (S), formand for KL, i et brev til erhvervsminister Ole Sohn (SF).

- Der har de senere år været et stigende fokus på offentlige myndigheders samarbejde med private leverandører, der bevidst eller ubevidst overtræder internationale konventioner i forbindelse med varefremstillingen, skriver Jan Trøjborg i brevet, som refereres i Magasinet Arbejdsmiljø.

Kommunerne oplever således sager, hvor de som indkøbere stilles til regnskab for private leverandørers overholdelse af FN-konventioner og generelt samfundsansvar, CSR.

Konsulent Peter Riis, KL, oplyser, at foreningen egentlig ikke efterlyser fælles regler, men mere grundige vejledninger, som gennemgår problemstillingerne, og som giver eksempler på mulige løsninger.

- Det er faktisk ekstremt svært at inkorporere CSR i udbuds- og kontraktprocesserne. Og der findes ikke megen vejledning for de medarbejdere i kommunerne, som har udbud som opgave. Så vejledninger og eksempler er vigtige.

Undgå forskellige krav
Peter Riis siger, at med udførlige centrale vejledninger for hele det offentlige område er det også muligt at undgå, at private leverandører
møder meget forskellige krav fra kommune til kommune eller mellem stat og kommune. Han understreger, at der allerede er en løbende dialog om CSR mellem KL og staten og mellem KL, leverandører og organisationer som for eksempel DI og Dansk Erhverv.

- Men der er et generelt behov for et mere fælles udgangspunkt, som eksempelvis kan være nedfældet i en vejledning, og gode eksempler, siger han til Magasinet Arbejdsmiljø.

Han understreger, at det ikke alene er vejledninger om udbudsfasen, der er vigtige. Det er også væsentligt at have retningslinjer for, hvad man gør, hvis leverandører ikke lever op til aftalerne for CSR. På spørgsmålet, om man så ikke bare kan lade være med at handle med dem, svarer han:

- Det kan det jo i sidste instans ende med. Men på mange produkter og mange ydelser er det stadig ikke entydigt, hvad der er det rigtige for leverandøren at gøre. Derfor er løsningen snarere at sikre, at leverandøren fortsat arbejder i den rigtige retning gennem dialog. Og det løser man jo ikke nødvendigvis ved bare at opsige en aftale.

- Derfor drejer det sig om, at der i udbudsmateriale og kontrakter etableres et fælles grundlag for, hvilke krav man skal leve op til og eventuelle sanktioner, og om at sikre at aftalerne bliver overholdt, siger Peter Riis.

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-efterlyser-vejledning-om-csr