DK Nyt

KL: Alt for stive udbudsregler

Jan Trøjborg (S) efterlyser en revision af regler og klagesystem
16. DEC 2011 16.20

Kommunerne oplever, at det er meget ressourcekrævende og vanskeligt at gennemføre udbud. EU-lovgivningen definerer de lovgivningsmæssige rammer, og Klagenævnets for Udbud fortolker reglerne. Reglerne er imidlertid alt for komplicerede og vanskelige at navigere i.

- Der er et meget stort behov for klarere og mere fleksible udbudsregler. I dag er det Klagenævnet for Udbud, der fortolker reglerne. I år har der indtil nu været mere end 100 sager, og det er en uoverskuelig opgave løbende at holde sig opdateret. Og antallet af klager har været kraftigt stigende i de senere år. Vi er derfor nået til et punkt, hvor reglerne i realiteten er en barriere for at sende opgaver i udbud, siger Jan Trøjborg (S), formand for KL.

Konsekvensen er, at kommuner i betydeligt omfang er nødt til at købe rådgivning hos advokater og andre rådgivere for at minimere risikoen for en klagesag. Alligevel går det galt for mange.

Dræber kreativiteten
Typisk bruger en kommune 200-400 timer på et udbud. Dertil kommer omkostningerne til eksterne rådgivere og de uundgåelige klagesager. Oven i disse omkostninger skal man lægge det samfundsøkonomiske tab ved, at reglerne er en barriere for 'godt købmandskab' og innovativt samarbejde med leverandørerne.

- Reglerne hæmmer dialogen mellem kommunen og de private virksomheder. Det gør det vanskeligt at indbygge innovation og kreativitet i udbudsprocessen. Derfor er reglerne med til at afholde kommunerne fra at sende nye opgaver i udbud. Transaktionsomkostningerne overstiger simpelthen gevinsterne. Dermed er der et stort potentiale for offentlig-privat samarbejde, som ikke realiseres, siger Jan Trøjborg og fortsætter:

- Navnlig risikoen for en klagesag er årsagen til, at kommunerne er bange for at lave fejl, når de sender opgaver i udbud. En klagesag er en bekostelig affære, der typisk løber op i flere hundrede tusinde kroner. En klagesag vil desuden forsinke processen med at etablere et samarbejde med en privat leverandør.

Foto: http://www.flickr.com/photos/therhino/7444669/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-alt-for-stive-udbudsregler