DK Nyt
KL: Alle ledige unge uden uddannelse skal i uddannelse

KL: Alle ledige unge uden uddannelse skal i uddannelse

Uddannelsespålægget, der i dag gælder under 25 år, skal udvides til at gælde alle op til 30 år. Sådan lyder ét ud af ni forslag til bekæmpelse af arbejde af ungdomsarbejdsløshed, som KL's bestyrelse har vedtaget
23. APR 2012 6.13

KL's bestyrelse ønsker at sende en klar besked til alle unge ledige: Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, skal du inden for en kort frist på typisk nogle uger starte på en uddannelse. Det gælder også forsørgere, hvor fx enlige forsørgere kan få dobbelt SU.

Ved at udvide uddannelsespålægget til at gælde alle unge op til 30 år betyder det, at ca. 24.500 unge ledige uden uddannelse vil blive omfattet af uddannelsespålæg. I den nuværende ordning er knap 5.000 unge med forsørgeransvar undtaget.

- KL er stærkt optaget af, at flere unge får en uddannelse, og at færre skal være på kontanthjælp, siger KL's formand, Jan Trøjborg (S), og fortsætter:

- Det duer ikke, at unge forsørgere er undtaget fra uddannelsespålæg. Der er alt for stor risiko for, at den unge enlige mor bliver hængende på kontanthjælp og aldrig får startet på en uddannelse. Derfor skal også de unge med børn ud af kontanthjælp og over på SU, hvor der jo bl.a. er ekstra SU-klip og anden økonomisk støtte, hvis man har børn.

Fakta viser gode tiltag
KL's opfordring til regeringen om at udvide uddannelsespålægget op til 30 år baserer sig bl.a. på en ny KL-analyse, der viser, at siden man indførte uddannelsespålægget for op til 25-årige i 2006, er andelen af unge, der skifter kontanthjælpen ud med SU steget fra 15 pct. i 2006 til 34 pct. i 2011.

- Det er resultater, som viser, at de unge gerne vil, og at jobcentrene er gode til at sende de unge i retning af uddannelse. De gode resultater skal nu udvides til alle unge under 30 år, siger Jan Trøjborg.


Fakta:

  • Der findes ikke tal for de lediges uddannelseskompetencer. Erfaringen viser, at langt hovedparten af de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det samme gælder medlemmer af 3F's a-kasse.
  • Tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. en tredjedel af alle unge kontanthjælpsmodtagere har forsøgerpligter.
  • Reglen om uddannelsespålæg trådte i kraft i april 2006 og omfatter unge under 25 år, der: er uddannelsesegnede/jobklare (dvs. i praksis i match 1), ikke har forsørgerpligter, ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Der findes ikke statisk om anvendelse af uddannelsespålæg. Ifølge en KL-rundspørge i efteråret 2011 vurderer jobcentre, at 50-60 pct. af de unge får et uddannelsespålæg. Nogle jobcentre bruger pålægget over for næsten alle unge uddannelsesparate. I andre jobcentre bruger man først uddannelsespålæg, hvis det ikke hurtigt lykkes at 'overtale' den unge til at søge ind på en uddannelse.

 

Foto: Flickr

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/kl-alle-ledige-unge-uden-uddannelse-skal-i-uddannelse