DK Nyt
KL afviser beskyldninger om at bryde aftalen om lukkedage

KL afviser beskyldninger om at bryde aftalen om lukkedage

Socialministerens udmelding kom til at sætte et vist præg på dagens indledende møde om kommunernes økonomi for 2012. Men ellers tegner det til hurtigt overståede forhandlinger

Af Morten Uhrenholdt

FINANSMINISTERIET: Trods morgenens udtalelser fra Benedicte Kiær (K) om kommunernes brug af lukkedage, så herskede der tilsyneladende ikke nogen form for dramatik mellem parterne, da de klokken 10 mandag mødtes til det første såkaldte sættemøde i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Før mødestart afviste formand og næstformand for KL, Jan Trøjborg (S) og Erik Fabrin (V), at kommunerne overtræder den aftale, der er lavet med regeringen om, at kommunerne ikke bruger lukkedage i daginstitutionerne som enkeltdage, men kun i sammenhængende perioder.

Og Erik Fabrin skærpede tonen en anelse, da han sagde:

- Hvis regeringen ønsker sig et højere serviceniveau af kommunerne, så må de komme med flere penge - eller lukke munden.

Dagens møde skulle bruges til at sætte rammerne for årets forhandlinger om kommunernes økonomi for 2012 og ridse de temaer op, som parterne ønsker at få aftaler om.

- Vi benytter lejligheden til at markere vores synspunkter, sagde Jan Trøjborg om forhandlingerne, der på forhånd jo ikke rummer de store muligheder for at slå ud med armene. Fast ligger det, at regeringens krav om 0-vækst i kommunerne er ufravigeligt og at den stramme styring af kommunerne økonomi vil fortsætte også i 2012. 

Råderum
Efter mødet, der kun varede godt en time, sagde Jan Trøjborg, at der var aftalt en række emner.

- Det gælder først og fremmest at få skaffet kommunerne økonomisk råderum. Og så gælder det f.eks. at få fjernet en række udgiftsbyrder, yderligere afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet, at få turbo på digitaliseringen - både indenfor administration og undervisningen i folkeskolen, sagde Jan Trøjborg.

Og overordnet er det KLs krarv, at tidligere indgåede aftaler om 2012-økonomien fastholdes og et fortsat serviceniveau som i 2011.

- Blev der drøftet lukkedage på mødet? 

- Der blev snakket en del om lukkedage. Vi mener, det kører fornuftigt i kommunerne, hvor man typisk lukker en institution helt i ferien og giver forældre et tilbud i en naboinstitution, hvor pædagogerne følger med. Det synes vi, er yderst hensigtsmæssigt.

- Og hvis der er nogen steder, hvor det ikke kører hensigtsmæssigt, så vil vi da gerne vide det.

Større institutioner
- Hvorfor har kommunerne brug for et økonomisk råderum?

- Der er jo ingen grænser for de ønsker, der er til kommunerne. Der er et nærmest umætteligt behov for mere kommunal service - indenfor sundhed, undervisning, og vi får flere ældre at tage os af, osv. Og samtidig skal vi finde én milliard årligt i besparelser. Så for kommunerne er det vigtigt at få lettet udgiftspresset.

- F.eks. ved at fjerne loftet over størrelser af institutioner, så vi kan indrette store institutioner, der kan drives hensigtsmæssigt og med størst mulig udnyttelse af ressourcerne.

Jan Trøjborg sluttede med et hint til Lars Løkke Rasmussen (V).

- Statsministeren ønsker sig flere timer i folkeskolen. Jamen, det kræver bare flere ressourcer, sagde KL-formanden.

Hurtigt forløb
Fra regeringens side lød udmeldingerne efter mødet på nogenlunde det samme.

Sundheds- og indenrigsminister Bertel Haarder (V):

- Regeringen ønsker sig digitalisering, effektiviseringer, afbureaukratisering.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V):

- Vi ønsker øget digitalisering af kommunernes administration for at frigive ressourcer. Og regelforenkling. 

Det ligger jo fint i tråd med KL's ønsker, så det tegner til ikke alt for vanskelige forhandlinger.

Jan Trøjborg sagde da også til dknyt, at han regner med et hurtigt forhandlingsforløb.

https://www.dknyt.dkartikel/kl-afviser-beskyldninger-om-at-bryde-aftalen-om-lukkedage