DK Nyt

KL: Afskaf måltal og kvalitetsrapporter i folkeskolen

Detaljeret styring skal afløses af tillidsbaserede rammer, mener formanden for børne- og undervisningsudvalget.
9. SEP 2020 13.51

Hvis folkeskolen skal blive bedre, skal der mere fokus på, hvilke opgaver skolerne skal løse, og mindre på, hvordan de gør det. Det mener Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), som er formand for KL's børne- og uddannelsesudvalg.

Han foreslår, at de nationale måltal, Fælles Mål og kvalitetsrapporter bør afskaffes, og skolerne skal have mere frihed. Men at der samtidig sættes noget andet i stedet.

- Lige nu kører der en heftig debat på skoleområdet, hvor fællesnævneren synes at være at afskaffe så meget styring som muligt. Og jeg er da helt enig i, at unødvendig styring skal elimineres, men i stedet for at fokusere på at fjerne mest muligt, foreslår vi fra KL’s side, at vi fokuserer på at erstatte den unødvendige styring med en mere tillids- og dialogbaseret ramme for styring af folkeskolen, siger han.

- Vi skal spørge os selv: Hvad skal vi have ud af skolen? Og ikke: Hvilket tal kan vi sætte hak ud for på tjeklisten, tilføjer han.

Farvel til Fælles Mål

Konkret foreslår KL:

  • De nationale måltal erstattes af en forpligtende ramme, hvor skolens parter årligt drøfter kvaliteten i skolen baseret på evalueringsresultater og forskning. 
  • Kvalitetsrapporterne, hvor kommune skal drøfte og følge op på rapporterne ud fra bestemte parametre, afskaffes. Skolen og kommunen skal selv finde ud af, hvordan kvaliteten skal beskrives.
  • Fælles Mål, som detaljeret beskriver, hvad eleverne skal lære i hvert fag, erstattes med en ramme, der beskriver det overordnede faglige indhold.

- Lad os tage et fag som fysik/kemi. Her kan et Fælles Mål være, at eleverne skal kunne undersøge enkle reaktioner mellem stoffer. Men er det egentlig det, der er det vigtigste – i det lange løb, spørger Thomas Gyldal.

- Med den nye tilgang vender vi det på hovedet og siger, at eleverne skal lære at anvende den naturvidenskabelige metode, tænke kritisk, samarbejde og løse komplekse problemstillinger om fx bæredygtighed. Dét er dannelse og kompetencer, som vi gerne vil have, at de unge tilegner sig – og som både samfund og arbejdsmarked efterspørger, siger han.

KL ønsker mere tillid til, at man lokalt gør tingene bedst muligt. 

- At skabe god skole er en kompleks opgave, der i højere grad fortjener fokus på, hvordan vi aktivt flytter os lokalt, end opstilling af passive ranglister, siger Thomas Gyldal Petersen.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/kl-afskaf-maaltal-og-kvalitetsrapporter-i-folkeskolen