DK Nyt
Kertemindes gamle renæssancehavn skal genoplives

Kertemindes gamle renæssancehavn skal genoplives

Kommunen og Realdania vil bruge 23 millioner på at genskabe et byrum, der kan få byen og vandet til igen at hænge sammen

Området ved den gamle renæssancehavn  fungerer i dag bl.a. som parkeringsplads, men et nyt projekt skal nyfortolke renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet - og genskabe et aktivt byliv  mellem byen og vandet. Bag projektet står Kerteminde Kommune og Realdania.

I Kerteminde kan hele havnehistorien fra middelalderen og frem til i dag - som et af de få steder i Danmark - tydeligt aflæses i klare, historiske lag. Fra middelalderbyens fjordfiskeri over renæssancehavnens større skibe og handel med den bagvedliggende by, der blomstrede og havde sin storhedstid i denne periode.

Aktivt byliv på kanten mellem by og vand
Byudviklingen i nyere tid har imidlertid været hård ved den tidligere renæssancehavn, der blev afskåret fra det historiske Kerteminde af et bredt stenglacis, fortove, cykelstier, parkeringspladser og et befærdet vejareal.

Området udgør derfor i dag en næsten ufremkommelig mur mellem købstaden og vandet. Ved at gentænke og forbedre trafikforholdene og fremme tilgængeligheden til vandet vil det nye projekt skabe et sammenhængende rekreativt byrum, så samspillet mellem byen og havnen reetableres og området igen kan blive omdrejningspunkt for et aktivt byliv.

Samtidig bliver havneområdet gjort til en synlig, kulturhistorisk indgang til byen og en del af en levende kulturarv, der som byens vartegn og indgangsportal vil styrke Kerteminde som bosætnings- og turistby.

- Kerteminde Kommune er både stolt og taknemmelig over at Realdania vil støtte projektet. Etableringen af Renæssancehavnen bliver et kæmpe løft i udviklingen af vores havneområder og viser at gode projekter kan realiseres, siger borgmester Sonja Rasmussen (UP).

- Livskvalitet i det byggede miljø er centralt for vores arbejde. Ved at nyfortolke tidligere tiders vigtigste indgang til Kerteminde by kan vi medvirke til at skabe et spændende og aktivt byrum, der genskaber kontakten mellem byen og vandet - og som igen får hjertet i Kertemindes identitet til at banke, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Klar til 600-års jubilæum
Første skridt mod det nye projekt bliver en totalentreprisekonkurrence, hvor i første omgang fem landskabsarkitekter bliver udvalgt til den videre konkurrence.

Den samlede projektøkonomi er på knap 23 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 15 mio. kr. Kerteminde Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. samt arbejdstimer og arbejder samtidig på at skaffe den resterende finansiering til aptering af projektet.

Det er planen, at det nye byrum ved havnen skal stå færdigt i forbindelse med Kertemindes 600-års jubilæum som købstad i 2013.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/kertemindes-gamle-renaessancehavn-skal-genoplives