DK Nyt
Karsten Uno får ny EU-post

Karsten Uno får ny EU-post

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen valgt til ny formand for social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER
21. MAR 2012 14.09

 

Ved et møde i sammenslutningen af europæiske regioner er regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) valgt til formand for sammenslutningens komité for sundhed og sociale anliggender. Mødet blev holdt i den finske by Joensuu 19. marts 2012.

- Selvom sundhedsområdet ifølge EU-traktaten er et nationalt anliggende, oplever vi, at EU blander sig mere og mere i sundhedsspørgsmål. For at kunne påvirke den politiske proces omkring disse spørgsmål i EU kræver det, at vi arbejder på mange fronter og i mange fora. Sammenslutningen af europæiske regioner er ét af de fora, hvorfra vi kan gøre vores indflydelse gældende, og formandsposten i sundhedskomiteen giver mig selvfølgelig en god platform for dette arbejde, siger Karsten Uno Petersen.

Har hidtil været næstformand
Karsten Uno har hidtil været næstformand for komiteen.  Den hidtidige formand har for nyligt trukket sig fra posten, og det er i den forbindelse, at Karsten Uno Petersen har meldt sig som kandidat og er blevet valgt til ny formand. Han blev opfordret til at stille op til formandsposten af repræsentanter fra de øvrige nordiske lande.

Karsten Uno Petersen er også medlem af EU's regionsudvalg, hvor han sidder som repræsentant for Danske Regioner. Regionsudvalget er populært sagt regionernes og kommunernes talerør i EU. Udvalget har høringsret på en række politikområder i den europæiske beslutningsproces og består af 344 regionalt og lokalt folkevalgte repræsentanter fra EU´s 27 medlemslande. Herfra har han også arbejdet på at påvirke sundhedspolitikken i EU - blandt andet som ordfører på patientrettighedsdirektivet.

Karsten Uno Petersen er 62 år og har været socialdemokratisk medlem af det syddanske regionsråd siden regionens start i 2007. Han er blandt andet medlem af regionens forretningsudvalg, sundhedsudvalget og udvalget for regional udvikling.

 

https://www.dknyt.dkartikel/karsten-uno-faar-ny-eu-post