DK Nyt
Kan skære igennem ved mega-langstrakte sager

Kan skære igennem ved mega-langstrakte sager

Borgerrådgiverens nye redskab virker: Drop tidskrævende undersøgelser - og få sager, der trækker for længe ud, afgjort nu og her
27. JUN 2012 15.20

KØBENHAVN: På baggrund af en brugerundersøgelse besluttede Borgerrepræsentationen i marts, at Borgerrådgiveren hurtigt skal kunne henstille til kommunens forvaltninger om at afslutte sager, der har trukket usædvanligt længe ud.

I stedet for at skulle afvente en længere og tidskrævende undersøgelse, kan Borgerrådgiveren nu med det samme henstille til forvaltningerne om at afslutte sagerne, hvis det står klart, at borgeren allerede har ventet usædvanligt længe. Muligheden kom første gang i brug i april, og en af de første sager viser, at Borgerrådgiverens nye redskab virker, når forvaltningerne spiller med.

I sagen havde en kvinde siden oktober 2010 ventet på svar på, om hun havde ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for at kunne passe sin mindreårige autistiske søn. Kvinden kunne arbejde på deltid og stadig passe sin søn, men hun fik ikke kompensation for nedsat arbejdstid og havde derfor - som følge af den usædvanlig lange sagsbehandlingstid - ikke holdt ferie med sin søn i et år, fordi hun måtte bruge sin ferie på at gå tidligere hjem fra arbejde for at passe sønnen.

På baggrund af kvindens henvendelse henstillede Borgerrådgiveren 3. maj til Socialforvaltningen om at fremme afslutningen af sagen. Syv dage efter - 10. maj - afgjorde Socialforvaltningen sagen. Kvinden blev tildelt over 150.000 kr. for dækning af tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft og blev derudover tilkendt et månedligt beløb på godt 6.500 kr. indtil i hvert fald december 2013.

Socialforvaltningen beklagede desuden sagsbehandlingstiden meget.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/kan-skaere-igennem-ved-mega-langstrakte-sager