DK Nyt
Kan robotter undervise? spørger Aarhus

Kan robotter undervise? spørger Aarhus

Aarhus Kommune indgår robotsamarbejde med Korea Institute for Science and Technology. En gruppe ældre borgere skal frem til februar 2012 deltage i en test med robotter

AARHUS: Er det muligt at forebygge hukommelsessvækkelse og udvikling af demens ved træning? Og er det muligt, at robotter overtager en del af undervisningen i folkeskolen? Det er nogle af de spørgsmål, Aarhus Kommune ønsker svar på.

Derfor er robotter, der systematisk træner hukommelsen, ved at blive testet sammen med frivillige bl.a. fra Ældresagen. Testen finder sted på et rehabiliteringscentret i Risskov og er et led i et internationalt samarbejde, der tæller bl.a. Aarhus Universitet, VIA University College, Korea Institute of Science & Technology (KIST) og Aarhus Kommune.

Det er planen derefter at teste robotterne i folkeskolen - bl.a. som hjælp i undervisningen af elever med ADHD.

På et pressemøde mandag blev forskellige teknologiske løsninger med robotter præsenteret, og der er blevet underskrevet en hensigtserklæring om fremtidigt samarbejde på robot- og velfærdsteknologiområdet mellem gæsterne fra Korea og de danske samarbejdspartnere.

Projektets formål
Overordnet har projektet til formål at opnå erfaringer med brug af robotter:

• I forbindelse med forbedring af ældres mestring af deres hverdagsliv.
• I forhold til vedligeholdelse/forbedring af ældres mentale og motoriske færdigheder.
• Brugbarhed i rekreative aktiviteter for ældre.
• Effekt i forhold til ældres behov for personaleressourcer.

Følgende ønskes undersøgt igennem projektet:

• Hvorvidt deltagernes (visuelle) læring, hukommelse og velbefindende bedres gennem forløbet.

Desuden ønskes det vurderet:

• Om robotternes har potentiale som en fremtidig samarbejdspartner i den danske ældrepleje.
• Hvilke nytænkende sammenhænge robotterne kan indgå i.
• Muligheden for at videns- og værdiberige fremtidens teknologier tænkt til trænings-, rehabiliterings- og plejeområdet ved at stille sig til rådighed som testede for teknologier.

Inspirationen hentet i Korea
I november 2010 deltog Aarhus Kommune i en studietur til Korea, hvor formålet dels var at opleve, hvorledes Korea arbejder med at anvende teknologiske løsninger på sundheds- og ældreområdet, dels at skabe kontakter til virksomheder og organisationer, som forskede og udviklede velfærdsteknologier og robotter.

På Korea Institute for Science and Technology (KIST) blev Aarhus Kommune præsenteret for en række robotter blandt andet MERO og SILBOT.

Disse to robotter kunne yde en brugbar assistance i undervisningen af grundskoleelever i engelsk, idet udtale af fremmedsprog ligesom i Danmark er en udfordring. Derfor ønskede man at udvikle og teste en robotteknologi, der kunne sikre tilstrækkelig god og effektfuld indlæring af engelsk.

Politikerne er meget tændte på perspektiverne i forsøgene.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S):
- Velfærdsteknologi bliver i fremtiden en langt mere synlig og integreteret del af vores arbejdsliv og vores hverdag. Det handler om at kunne levere den nødvendige velfærd, men også om at sikre tusindvis af arbejdspladser i Danmark. Velfærdsteknologi rummer en unik mulighed for at udvikle et nyt forretningsområde, og her står Danmark og Aarhus med et meget stærkt udgangspunkt. Ved at gennemføre forsøg kan vi allerede nu bygge bro mellem teknologien og borgerne og derved skabe den nødvendige tryghed.

Rådmand Dorthe Laustsen (SF), Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:
- Det er spændende at opleve hvilke muligheder, der er for at give ældre borgere mulighed for at træne deres hukommelse, så de fortsat er friske og kan klare sig selv. Det en fantastisk mulighed for at involvere borgere i Aarhus i at samarbejde med robotter, og ikke mindst blive fortrolige med den nye teknologi.

Rådmand Kristian Würtz (S), Magistratsafdelingen for Børn og Unge:
- I Aarhus Kommune er vi meget interesserede i at se og høre hvordan robotter evt. kan supplere og forbedre de teknologier vi allerede anvender i specialundervisningen. Et spændende aspekt er også, om robotter kan tænkes at indgå i en dansk undervisningssituation med fokus på dialog og aktiv deltagelse.

VIA University College's  bidrager til projektet med udvikling af den metodiske del og har ansvar for dataindsamling, analyse og afrapportering af projektet, og det er universitets medarbejdere, der skal dokumentere, i hvilken grad robotters medvirken i kognitive træningsforløb har en målbar effekt.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/kan-robotter-undervise-spoerger-aarhus