DK Nyt
Kampagne for praktikpladser virkede

Kampagne for praktikpladser virkede

Region Hovedstadens kampagne for at skaffe flere praktikpladser til unger gjorde en forskel

Det kan i høj grad betale sig at sætte aktivt ind for at skaffe unge en praktikplads. Det viser evalueringen af Region Hovedstadens kampagne i 2010 for at skaffe flere praktikpladser til de unge på regionens erhvervsskoler.

Ifølge Region Hovedstaden blev der i løbet af kampagnens seks måneder  oprettet mindst 587 nye praktikpladser ved at sætte fokus på information og skolernes opsøgende arbejde. De mange aftalte møder ude på virksomhederne betød også, at mindst 180 virksomheder blev nygodkendte til at udbyde praktikpladser.

Ligesom i andre dele af landet oplever Region Hovedstadens erhvervsskoler en lavere søgning til deres uddannelser. Elevtallet er faldet med 11 pct. inden for de sidste 5 år. En del af forklaringen er, at de unge ved, at det er svært at finde en praktikplads, og i dag mangler Region Hovedstadens unge ca. 2400 praktikpladser.

Det kan få stor betydning, mener formanden for Region Hovedstadens uddannelses- og forskningsudvalg Marianne Stendell (S).

- I værste fald mister eleven lysten til at gennemføre sin uddannelse og falder fra. Men i sidste ende sidder også virksomhederne og samfundet med en dyr regning. Har vi ikke nok praktikpladser, vil færre faglærte stå så velkvalificeret som eller muligt, siger Marianne Stendell.

Udviklingen i økonomien påvirker selvfølgelig, om en virksomhed har opgaver og overskud til at tage en elev. Men manglen på praktikpladser skyldes også, at mange virksomheder ikke har tradition for at tage elever eller ikke er opmærksomme på mulighederne. Flere virksomheder opfatter også elever som for tidskrævende eller ikke dygtige nok.

Aktiv kampagne

Her gik Region Hovedstadens kampagne aktivt til værks for at skubbe døren op ind til virksomhederne og overbevise dem om, at en praktikplads er til gavn for både samfundet og virksomhedens bundlinje. Eleverne på skolerne blev forberedt endnu bedre på deres praktikpladsperiode og et telemarketingsbureau aftalte mere end 1257 møder på vegne af erhvervsskolerne med offentlige og private virksomheder. Og flere virksomheder siger, at netop mødet med praktikpladskonsulenten var det skub, der skulle til for at ansætte en elev.

Mens der er mange barrierer for at der oprettes praktikpladser, så viser evalueringen også, at mange virksomheder gerne tager ansvar for, at elever får en praktikplads, og at de rette kompetencer kan findes på arbejdsmarkedet. Evalueringen viser også, at virksomheder gerne tager en elev, fordi de kan bidrage med friske øjne og er med til at gøre de faste medarbejdere dygtigere, når de får medansvaret for at sidemandsoplære eleven.

Flere praktikpladser derude
Fordi flere virksomheder har fået information om praktikplads-mulighederne, kommer der ifølge evalueringen formentlig endnu flere praktikpladser ud af kampagnen, efter at den er blevet afsluttet.

- Der er meget, der tyder på, at vi rent faktisk har et større 'marked' for praktikpladser. Derfor må vi gentænke den måde, praktikplads-arbejdet er organiseret på, og vi vil bruge den kommende tid til at undersøge, hvor vi nu kan sætte ind, for at flere får en praktikplads i det offentlige eller i det private. Vi skal ikke gentage kampagnen, men bygge videre på den, siger Marianne Stendell.

Region Hovedstaden vil da også bruge erfaringerne fra kampagnen på at skaffe endnu flere praktikpladser. Første skridt på vejen bliver et praktikplads-seminar den 25. august. Regionen er desuden ved at udarbejde en ny uddannelsesstrategi, som skal ligge klar i foråret 2012.

 

Fakta:

- Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i 2009 at afsætte to mio. kr. til en praktikplads-kampagne.

- I samarbejde med regionens 7 erhvervsskoler blev tre kampagneaktiviteter gennemført:

§ Elevaktiviteter

§ Mødebooking

§ Evaluering og synliggørelse

 

krn

https://www.dknyt.dkartikel/kampagne-for-praktikpladser-virkede