DK Nyt
Kamp om linieføringen for motorvejen Herning-Holstebro i gang

Kamp om linieføringen for motorvejen Herning-Holstebro i gang

Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner undersøger Nord-løsningens betydning for erhvervsudviklingen i Nordvestjylland
24. AUG 2011 11.01

LEMVIG / STRUER / HOLSTEBRO: En motorvej til Holstebro Nord vil give langt de bedste muligheder for erhvervsudviklingen i Nordvestjylland og give den lavest mulige responstid til det nye storsygehus i Gødstrup. Det er den linjeføring for den nye motorvej fra Herning, som Lemvig, Struer og Holstebro kommuner vil kæmpe for i fællesskab.

Nu har de tre kommuner besluttet at få lavet en undersøgelse af de erhvervsmæssige effekter for Nordvestjylland ved en linjeføring til Holstebro Nord. Med undersøgelsen vil de tre kommuner levere et kvalificeret indspil til den politiske beslutning om valg af linjeføringen for den nye motorvej, der skal stå færdig i 2018.

Vejdirektoratet er for øjeblikket i gang med at lave en VVM-undersøgelse af den motorvejsforbindelse mellem Herning og Holstebro, som Folketinget har besluttet. Undersøgelsen, der ventes afsluttet i 2012, omfatter flere alternativer.

- VVM-undersøgelsen vil især beskæftige sig med de anlægsmæssige konsekvenser ved forskellige linjeføringer, f.eks. i forhold til natur, miljø, fremkommelighed og tekniske anlæg. Som udgangspunkt forholder en VVM-undersøgelse sig ikke til motorvejens dynamiske effekter for erhvervslivet. Der er ingen tvivl om, at en linjeføring til Holstebro Nord vil have langt den største effekt for erhvervsudviklingen i hele det nordvestjyske område. Det vil vi have dokumenteret i den undersøgelse, vi nu har bestilt, siger de tre kommuners borgmestre - Erik Flyvholm (V), Lemvig, Niels Viggo Lynghøj (S), Struer, og H. C. Østerby (S), Holstebro.

Indspil til den politiske beslutning
Undersøgelsen af de dynamiske effekter for erhvervslivet i det nordvestjyske område skal være færdig i starten af december i år. Fokus i undersøgelsen vil være Holstebro Nord løsningens betydning for virksomhederne i området, men også arbejdskraftens pendling til og fra området kommer til at indgå.

- Det vil være af stor betydning, at vi kan påvise de dynamiske effekter for erhvervslivet i hele Nordvestjylland, når den politiske beslutning om linjeføringen for Herning-Holstebro motorvejen skal træffes. Vores undersøgelse kan samtidig indgå som et tillæg til den samfundsøkonomiske analyse af motorvejen, som Vejdirektoratet udarbejder, siger borgmestrene .

Undersøgelsen skal gennemføres af COWI A/S.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/kamp-om-liniefoeringen-for-motorvejen-herning-holstebro-i-gang