K: Uacceptable forskelle mellem kommuner

De Konservative vil have gjort op med forskelligheden i kommuners behandling af ansøgninger om førtidspension

FOLKETINGET: Uarbejdsdygtige og nedslidte skal - uanset hvor i landet de bor - have samme muligheder for at opnå såvel førtidspension som senior-førtidspension.

Det fastslår Konservatives arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, efter at en ny opgørelse har vist store forskelle på, hvor restriktive kommunerne i dag er med tildelingen af førtidspension.

- Førtidspension er tiltænkt de svageste i vores samfund, men i dag administrerer kommunerne forskelligt. Og det er uacceptabelt. Derfor er det vigtigt for Konservative at få gjort op med den forskelsbehandling under i de igangværende forhandlinger om fremtidens førtidspensionssystem, så tilkendelsesproceduren blive ens for alle uanset bopælskommune. Den enkelte borger fortjener at blive behandlet i overensstemmelse med lovens ordlyd, siger Helle Sjelle.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/k-uacceptable-forskelle-mellem-kommuner