Jyllinge Nordmark-dige kan færdiggøres før næste stormsæson

Miljøordførerne og miljøministeren kan i næste uge præsentere et lovforslag, der gør det muligt at bygge diget ved Jyllinge Nordmark færdigt, inden næste stormsæson. Slut med opsættende virkning fra en enkelt klager.

ROSKILDE: Der ser ud til at være en tidlig julegave på vej til fortvivlede borgere ved Jyllinge Nordmark. 

Således er et flertal af partierne på Christiansborg i store træk blevet enige om et forslag til, hvordan kystbeskyttelsesloven og planloven kan ændres, så diget ved Jyllinge Nordmark kan bygges færdigt, inden næste stormsæson rammer i 2020. 

Det siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, til TV 2 Lorry, efter at miljøordførerne fra næsten alle partier var samlet til møde med miljøminister Lea Wermelin (S) torsdag. 

- Flere partier har i noget tid presset på for at finde en løsning på Jyllinge-spørgsmål. Det er svært at lave en lov kun til Jyllinge Nordmark, men vi laver nogle ændringer i kystbeskyttelsesloven og planloven, som har til formål at gøre Jyllinge-projektet færdigt inden næste stormsæson, siger Jacob Jensen til TV 2 Lorry.

Helt konkret vil et flertal, der ifølge TV 2 Lorrys oplysninger foruden regeringen består af Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet, kigge på borgeres klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter. 

En enkelt klager skal ikke længere kunne blokere
Digeprojektet fik tilladelse i september 2018, hvorefter byggeriet gik i gang. Men en klage fra en lokal lodsejer fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og dermed blev VVM-tilladelsen til at opføre digerne ophævet 12. april 2019.

Men en enkelt klage skal ikke længere kunne have opsættende virkning.

- En enkelt lodsejer skal ikke kunne bremse et projekt, der kan beskytte samfundsværdier som ved Jyllinge. Den klageadgang kan man så ikke få. Der skal stadig være mulighed for at få prøvet sagen ved domstolene, hvis man kører det derud. Selv en kværulant skal kunne klage over tingene.

Jacob Jensen siger, at byggeriet kan gå i gang til foråret, og at diget kan stå færdigt inden næste stormsæson.

Hvorfor skal det ikke kunne lade sig gøre at klage?

- Vi vægter retssikkerhedsprincipper højt, men vi vil også have praktiske løsninger.

Helt konkret vil det være Roskilde Kommune, der skal søge om dispensation. Det vil kun være ministeren, der kan give den. 

Socialdemokratiets Mette Gjerskov håber på, at der kommer en løsning i næste uge. 

- På mødet i går var der en positiv stemning for at finde en løsning for Nordmarken. Jeg håber virkelig, at vi kan finde en løsning, der er så bred som muligt, så der kan blive bygget et dige. Målet er inden næste stormsæson, siger miljøordføreren til TV 2 Lorry.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/jyllinge-nordmark-dige-kan-faerdiggoeres-foer-naeste-stormsaeson